Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok IX, NR 7 z.1 (109)

SIERPIEŃ 2001
Temat: NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
Redaktor numeru: prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Pheochromocytoma - aktualne poglądy na diagnostykę i leczenie Autorzy: Włodzimierz Januszewicz, Wojciech Dworzański, Ewa Pikuła, Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: guz chromochłonny,nadciśnienie napadowe,objawy kliniczne pheochromocytoma,metoksykatecholaminy,uporczywe biegunki,nadnercza,lokalizacja pheochromocytoma,diagnostyka biochemiczna pheochromocytoma,leczenie chirurgiczne pheochromocytoma

Angiotensyna II jako czynnik ryzyka miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych Autorzy: Marek Naruszewicz slowa kluczowe: polimorfizm genu ACE,AT1R,AT2R,angiotensyna II,czynniki ryzyka chns,miażdżyca

Przebudowa dużych naczyń tętniczych jako czynnik ryzyka i cel terapeutyczny Autorzy: Tomasz Grodzicki, Tomasz Jachymczyk, Barbara Gryglewska slowa kluczowe: przerost lewej komory,remodelling ściany naczyniowej,mikroalbuminuria,nadciśnienie tętnicze,miażdżyca

Genetyka molekularna w diagnostyce nadciśnienia tętniczego Autorzy: Andrzej Ciechanowicz slowa kluczowe: mutacje,jednogenowe formy nadciśnienia,farmakogenetyka,genetyka molekularna,polimorfizm genów,nadciśnienie samoistne

Badanie dopplerowskie w diagnostyce nadciśnienia naczyniowo-nerkowego Autorzy: Magdalena Januszewicz slowa kluczowe: nadciśnienie naczyniowo-nerkowe,diagnostyka nadciśnienia naczyniowo-nerkowego,Dupplex-Dopler

Nadciśnienie tętnicze jako problem neurologiczny Autorzy: Anna Członkowska, Krzysztof J. Filipiak slowa kluczowe: encefalopatia nadciśnieniowa,nadciśnienie tętnicze,neurologia,otępienie,prewencja udaru,udar mózgowy

Zasady leczenia niewydolności serca Autorzy: Jerzy Korewicki, Hanna Pogorzelska, Aldona Browarek, Tomasz Rywik slowa kluczowe: niewydolność serca,leczenie niewydolności serca,schematy leczenia niewydolności serca

Leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia tętniczego - aktualne poglądy Autorzy: Włodzimierz Januszewicz, Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz slowa kluczowe: sód,nadciśnienie tętnicze pierwotne,redukcja masy ciała,aktywność fizyczna,leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia,potas,dieta

Współczesne miejsce diuretyków w terapii nadciśnienia tętniczego Autorzy: Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: diuretyki,nadciśnienie tętnicze,leczenie

Redukcja zgonów jako miernik skuteczności profilaktyki ChNS w wyniku leczenia hipolipemizującego Autorzy: Barbara Cybulska, Wiktor B.Szostak slowa kluczowe: żywice,kwas nikotynowy,fibraty,postępowanie dietetyczne,statyny,redukcja zgonów na ChNS

Leczenie nadciśnienia tętniczego ze wskazań pilnych i naglących Autorzy: Andrzej Rynkiewicz, Wiesław Puchalski slowa kluczowe: tętniak rozwarstwiający aorty,krwotok mózgowy,encefalopatia nadciśnieniowa,udar niedokrwienny,stany zagrożenia życia,nadciśnienie tętnicze,leczenie hipotensyjne

Wybrane aspekty farmakoekonomiczne leczenia nadciśnienia tętniczego Autorzy: Magdalena Kwaśniewska, Wojciech Drygas slowa kluczowe: nadciśnienie,koszty leczenia nadciśnienia,farmakoekonomika

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem