Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok IX, NR 9 (111)

WRZESIEŃ 2001
Temat: KARDIOLOGIA - OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE
Redaktor numeru: prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Choroby układu sercowo-naczyniowego i ich czynniki ryzyka - teoria continuum Autorzy: Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski slowa kluczowe: lokalna reakcja zapalna,homocysteina,teoria continuum,białko CRP,choroby układu sercowo-naczyniowego

Kardiodiabetologia - nowe spojrzenie na współistnienie chorób układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy Autorzy: Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski slowa kluczowe: powikłania sercowo-naczyniowe cukrzycy,kardiodiabetologia ,hiperlipidemia

Stabilna choroba niedokrwienna serca - koniec ery leczenia objawowego? Autorzy: Krzysztof J. Filipiak, Radosław Piątkowski, Grzegorz Opolski slowa kluczowe: antagoniści wapnia,farmakoterapia stabilnej choroby niedokrwiennej serca,statyny,ASA,azotany

Zapobieganie remodelingowi lewej komory po zawale serca Autorzy: Radosław Piątkowski, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski slowa kluczowe: niewydolność serca,przebudowa lewej komory,ekspansja zawału,reperfuzja

Ocena ryzyka operacyjnego chorych kwalifikowanych do zabiegów kardiochirurgicznych Autorzy: Dariusz Kosior, Piotr Suwalski, Franciszek Majstrak, Andrzej Kurowski, Kazimierz B. Suwalski, Grzegorz Opolski slowa kluczowe: ocena ryzyka,choroba niedokrwienna serca,leczenie operacyjne

Postępowanie po rewaskularyzacji wieńcowej - chorzy szczególnej troski Autorzy: Joanna Wilczyńska, Radosław Piątkowski, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski slowa kluczowe: restenoza,PCI,CABG,pomostowanie aortalno-wieńcowe,choroba wieńcowa,angioplastyka wieńcowa

Prewencja wtórna po zawale serca - wszystko dla każdego? Autorzy: Marta Starczewska,Jolanta Stanisławska-Nielepkiewicz, Grzegorz Opolski slowa kluczowe: rehabilitacja,zawał serca,prewencja wtórna

Markery ostrych zespołów wieńcowych - nowoczesne zasady stratyfikacji ryzyka Autorzy: Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski slowa kluczowe: stratyfikacja ryzyka,ostre zespoły wieńcowe

Tropiny w diagnostyce martwicy mięśnia sercowego Autorzy: Radosław Piątkowski, Krzysztof J. Filipiak, Andrzej Zieliński, Dagna Bobilewicz, Grzegorz Opolski slowa kluczowe: stratyfikacja ryzyka,troponiny,markery sercowe,ostre zespoły wieńcowe

Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia ST - zasady postępowania Autorzy: Joanna Wilczyńska, Grzegorz Karpiński, Grzegorz Opolski slowa kluczowe: zawał serca non Q,niestabilna choroba wieńcowa,rewaskularyzacja wieńcowa,leki przeciwpłytkowe

Zaburzenia rytmu w ostrych zespołach wieńcowych - zasady nowoczesnego postępowania Autorzy: Grzegorz Karpiński, Przemysław Stolarz, Artur Oręziak slowa kluczowe: ostre zespoły wieńcowe,arytmia

Statyny w ostrych zespołach wieńcowych Autorzy: Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski slowa kluczowe: medycyna oparta na faktach,EBM,statyny,ostre zespoły wieńcowe

Heparyny drobnocząsteczkowe w ostrych zespołach wieńcowych Autorzy: Marek Kiliszek, Przemysław Stolarz, Grzegorz Opolski slowa kluczowe: zawał serca non Q,niestabilna choroba wieńcowa,heparyna niefrakcjonowana,heparyny drobnocząsteczkowe,ostre zespoły wieńcowe

Leczenie przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe w ostrych zespołach wieńcowych - jakimi grupami leków dysponujemy? Autorzy: Krzysztof J. Filipiak, Radosław Piątkowski, Marcin Grabowski, Grzegorz Opolski slowa kluczowe: leczenie przeciwkrzepliwe,leczenie przeciwpłytkowe,ostre zespoły wieńcowe

Antagoniści receptorów płytkowych IIb/IIIa - rola w inwazyjnej strategii leczenia ostrych zespołów wieńcowych Autorzy: Grzegorz J. Horszczaruk, Janusz Kochman, Grzegorz Opolski slowa kluczowe: niestabilna choroba wieńcowa,zawał serca,stenty,leki przeciwpłytkowe,angioplastyka wieńcowa

Pierwotna angioplastyka wieńcowa a leczenie fibrynolityczne w świeżym zawale serca: razem czy osobno? Autorzy: Janusz Kochman, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz J. Horszczaruk, Grzegorz Opolski slowa kluczowe: PTCA,zawał mięśnia sercowego,tromboliza

Chory we wstrząsie kardiogennym w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego - aktualne zagadnienia diagnostyki i terapii Autorzy: Grzegorz J. Horszczaruk, Arkadiusz Rak,Janusz Kochman, Franciszek Majstrak, Andrzej Kurowski slowa kluczowe: wstrząs kardiogenny,rewaskularyzacja wieńcowa,fibry,zawał serca,koronarografia,ostre zespoły wieńcowe,kontrapulsacja wewnątrzaortalna

Powikłania ostrych zespołów wieńcowych - interwencje kardiochirurgiczne Autorzy: Franciszek Majstrak, Piotr Suwalski, Andrzej Kurowski, Kazimierz B. Suwalski slowa kluczowe: kardiochirurgia,powikłania ostrych zespołów wieńcowych,zawał serca,powikłania świeżego zawału mięśnia sercowego,ostre zespoły wieńcowe

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem