Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok X, NR 3 (118)

MARZEC 2002
Temat: PNEUMONOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. med. Ryszarda Chazan

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Rola zakażeń układu oddechowego w rozwoju remodelingu dróg oddechowych Autorzy: Rafał Krenke slowa kluczowe: remodeling,POChP,astma,przewlekła obturacyjna choroba płuc,Mycoplasma pneumoniae,Chlamydia pneumoniae

Badania czynnościowe układu oddechowego w zaostrzeniu astmy i POChP Autorzy: Władysław Pierzchała slowa kluczowe: astma,POChP,spirometria,badania czynnościowe układu oddechowego

Wpływ wczesnej interwencji na naturalny przebieg astmy Autorzy: Marek Kulus slowa kluczowe: astma,wczesna interwencja

Synergia beta2-mimetyków i kortykosteroidów - klucz do optymalizacji leczenia astmy? Autorzy: Ryszarda Chazan slowa kluczowe: kortykosteroidy,beta2-mimetyki,leczenie astmy,astma

Miejsce inhibitorów fosfodiesterazy (PDE) w chorobach obturacyjnych Autorzy: Ryszarda Chazan slowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc,astma,inhibitory fosfodiesterazy,POChP

Swoista immunoterapia w leczeniu astmy oskrzelowej Autorzy: Barbara Rogala, Alicja Kasperska-Zając slowa kluczowe: astma oskrzelowa,immunoterapia

Rola leków przeciwhistaminowych drugiej generacji w leczeniu astmy Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska slowa kluczowe: histamina,astma,leki przeciwhistaminowe

Wpływ nałogu palenia na przebieg POChP i astmy oskrzelowej Autorzy: Mirosław Szmidt slowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc,palenie,astma oskrzelowa,POChP

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem