Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok X, NR 10 z.1 (128)

PAŹDZIERNIK 2002
Temat: OKULISTYKA
Redaktor numeru: prof. dr hab. med. Tadeusz Kęcik

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Metoda fotodynamiczna (PDT) w okulistyce Autorzy: Iwona Świtka- Więcławska, Tadeusz Kęcik slowa kluczowe: CNV,AMD,Sensyphirin,ALA,barwniki fotouczulające,Visudyne,metoda fotodynamiczna,laser,schorzenia przedniego odcinka,PDT

Degeneracje plamki związane z wiekiem Autorzy: Izabella Skórska slowa kluczowe: fluoroangiografia,degeneracja plamki związana z wiekiem,druzy

Optyczna koherentna tomografia w diagnostyce chorób przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej Autorzy: Dariusz Kęcik, Jan Kasprzak, Aleksandra Borkowska, Agnieszka Samsel slowa kluczowe: przedni odcinek gałki ocznej,choroby siatkówki,optyczna koherentna tomografia,interpretacja,OCT

Perymetria automatyczna w diagnostyce neurookulistycznej Autorzy: Elżbieta Sędrowicz slowa kluczowe: badanie pola widzenia,uszkodzenie drogi wzrokowej

Laserowe operacje przetokowe w chirurgii jaskry Autorzy: Dariusz Kęcik, Tomasz Wojak, Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Mariusz Kęcik, Jan Kasprzak slowa kluczowe: laserowe operacje przetokowe,jaskra

Nieinfekcyjne zapalenie spojówek Autorzy: Magdalena Pauk slowa kluczowe: zapalenie olbrzymiobrodawkowate,leczenie,zapalenie spojówek,objawy kliniczne,zapalenie rogówki,zespół suchego oka

Zezy u dorosłych - diagnostyka i leczenie Autorzy: Anna Zamłyńska, Mariusz Kęcik slowa kluczowe: heteroforia,zez ukryty,zez u dorosłych,podwójne widzenie,zez porażenny,chirurgia zeza,amblyopia,zez następczy

Zaburzenia nerwowo-mięśniowe u pacjentów z cukrzycą Autorzy: Marzena Mzyk slowa kluczowe: porażenia mięśni gałki,neuropatia cukrzycowa,odruchy źreniczne

Angiografia fluoresceinowa w cukrzycy młodzieńczej Autorzy: Barbara Kruszewska-Bogusz, Stanisław Krzywicki slowa kluczowe: cukrzyca insulinozależna,angiografia fluoresceinowa,retinopatia cukrzycowa

Nabyte opadanie powiek Autorzy: Mariusz Kęcik, Dariusz Kęcik slowa kluczowe: nabyte opadanie powiek,leczenie chirurgiczne

Podwinięcie powieki dolnej - etiopatogeneza i leczenie Autorzy: Mariusz Kęcik, Dariusz Kęcik slowa kluczowe: podwinięcie powieki dolnej,chirurgiczna korekcja

Błyski - objaw wymagający znacznej uwagi lekarza rodzinnego Autorzy: Iwona Świtka-Więcławska slowa kluczowe: niewydolność krążenia,neuropatie,zrosty szklistkowo-siatkówkowe,błyski,odwarstwienie siatkówki,migrena,kłaczki

Operacje zewnątrzgałkowe w chirurgii odwarstwienia siatkówki Autorzy: Dorota Kopacz, Dariusz Kęcik, Piotr Maciejewicz slowa kluczowe: leczenie operacyjne,odwarstwienie siatkówki,zabiegi wgłobiające

Zmiany oczne w toczniu trzewnym Autorzy: Joanna Brydak-Godowska slowa kluczowe: toczeń trzewny układowy,oko,siatkówka

Zmiany w narządzie wzroku w przebiegu sarkoidozy Autorzy: Ewa Dróbecka, Marcin Śwituła, Joanna Godowska, Monika Płodziszewska slowa kluczowe: sarkoidoza,zmiany w narządzie wzroku

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem