Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok X, NR 11 (130)

LISTOPAD 2002
Temat: ALERGOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. med. Ryszard Kurzawa

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Epidemiologia astmy oskrzelowej u dzieci w Polsce Autorzy: Krzysztof Pisiewicz slowa kluczowe: diagnostyka,astma oskrzelowa,epidemiologia

Współczesne zasady leczenia astmy oskrzelowej u dzieci Autorzy: Zbigniew Doniec, Ryszard Kurzawa slowa kluczowe: astma,stopniowane leczenie

Molekularny mechanizm działania glikokortykosteroidów (GKS) Autorzy: Zenon Bukowczan, Ryszard Kurzawa, Marcin Bukowczan slowa kluczowe: acetylacja,transkrypcja,glikokortykosteroidy wziewne,receptor glikokortykoidowy,deacetylacja,czynniki transkrypcyjne

Immunoterapia alergenowoswoista Autorzy: Iwona Sak, Ryszard Kurzawa slowa kluczowe: podjęzykowa,podskórna,mechanizm,immunoterapia alergenowo-swoista,bezpieczeństwo,wskazania,doustna,dooskrzelowa

Leki przeciwhistaminowe drugiej generacji - mechanizm działania i zastosowanie w chorobach alergicznych Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska slowa kluczowe: choroby alergiczne,zapalenie alergiczne,leki przeciwhistaminowe

Atopowe zapalenie skóry - etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie Autorzy: Małgorzata Wanat-Krzak, Ryszard Kurzawa slowa kluczowe: patogeneza,atopowe zapalenie skóry,obraz kliniczny,leczenie

Pozaantybiotykowe właściwości makrolidów Autorzy: Andrzej Pogorzelski slowa kluczowe: makrolidy,zapalenie

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem