Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XI, NR 2 (133)

LUTY 2003
Temat: PNEUMONOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. med. Ryszarda Chazan

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Pełna kontrola astmy - mit czy rzeczywistość? Autorzy: Ryszarda Chazan slowa kluczowe: nadreaktywność oskrzeli,kontrola astmy,zapalenie alergiczne

Leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - dziś i jutro Autorzy: Rafał Krenke slowa kluczowe: inhibitory fosfodiesterazy 4,POChP,przewlekła obturacyjna choroba płuc,β-mimetyki,wziewne glikokortykosteroidy

Miejsce cholinolityków w leczeniu obturacji dróg oddechowych Autorzy: Krzysztof Karwat slowa kluczowe: astma oskrzelowa,przewlekła obturacyjna choroba płuc,leki antycholinergiczne,receptory muskarynowe,POChP

Terapia anty-IgE - przyszłość leczenia astmy Autorzy: Ryszarda Chazan slowa kluczowe: astma,choroby alergiczne,omalizumab,przeciwciała anty-IgE,immunoglobulina E

Zaostrzenia astmy i POChP - podobieństwa oraz różnice Autorzy: Tadeusz Przybyłowski slowa kluczowe: zaostrzenie,astma,POChP

POChP i OBPS - zespół nakładania Autorzy: Krzysztof Byśkiniewicz slowa kluczowe: hipoksemia,zespół nakładania,POChP,OBPS,nadciśnienie płucne,hiperkapnia

Rola zakażeń w chorobach obturacyjnych układu oddechowego Autorzy: Dr med. Tadeusz M. Zielonka slowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc,astma,zakażenia,POChP

Rehabilitacja w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych Autorzy: Włodzimierz Dolecki, Witold Rongies slowa kluczowe: wykrztuszanie,POChP,rehabilitacja oddechowa,astma

Programy edukacyjne w chorobach obturacyjnych oskrzeli - konieczność skutecznego dialogu z chorym Autorzy: Andrzej Dąbrowski slowa kluczowe: programy edukacyjne,edukacja chorych,astma,POCHP

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem