Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok VII, NR 7 (78)

LIPIEC 1999
Temat: HIPERLIPIDEMIA
Redaktor numeru: doc. dr hab. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

Aktualne spojrzenie na patogenezę miażdżycy Autorzy: Marek Naruszewicz slowa kluczowe: HDL,kardiologia,LDL,miażdżyca,patogeneza,witamina E

Główne biochemiczne markery ryzyka niedokrwiennej choroby serca Autorzy: Grażyna Nowicka slowa kluczowe: cholesterol,choroba niedokrwienna serca,hiperhomocysteinemia,kadiologia,krzepnięcie,lipidy,markery,serce,układ krzepnięcia

Diagnostyka hiperlipidemii w praktyce klinicznej Autorzy: Grażyna Nowicka slowa kluczowe: cholesterol,kardiologia,hiperlipidemia,HDL,hipercholesterolemia,lipidy,LDL,diagnostyka

Nielipidowe czynniki ryzyka miażdżycy naczyń Autorzy: Wioleta Respondek slowa kluczowe: cukrzyca,miażdżyca,miażdżyca naczyń,naczynia,nadciśnienie,otyłość,ryzyko miażdżycy

Żywienie w profilaktyce i leczeniu chorób układu krążenia Autorzy: Longina Kłosiewicz-Latoszek, Agnieszka Grzybek slowa kluczowe: żywienie,układ krążenia,prewencja,masa ciała,lipidy,krążenie,hiperlipidemia,choroba niedokrwienna serca,cholesterol,ChNS,antyoksydanty

Kliniczne korzysci terapii hipolipemicznej Autorzy: Longina Kłosiewicz-Latoszek slowa kluczowe: HDL,fibraty,statyny,cukrzyca,cholesterol,LDL,terapia,miażdżyca

Strategie leczenia otyłości Autorzy: Andrzej Milewicz, Marek Bolanowski slowa kluczowe: BMI,cholesterol,leczenie otyłości,miazdżyca,otyłość,strategia

Leki stosowane w leczeniu hiperlipidemii nowo zarejestrowane w Polsce Autorzy: Aneta Soliło-Mierzejewska slowa kluczowe: aminotransferazy,HDL,hipercholesterolemia,hiperlipidemia,LDL,leczenie,Meridia,Sortis,statyny

Reakcje witaminy C z wybranymi biopierwiastkami na przykładzie miedzi, rtęci i kadmu Autorzy: Ewa Kleszczewska slowa kluczowe: aminokwasy,biopierwiastki,kadm,miedź,rtęć,witamina C

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem