Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XI, NR 7-8 (140)

LIPIEC-SIERPIEŃ 2003
Temat: NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
Redaktor numeru: prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Diagnostyka nadciśnienia tętniczego - stan obecny i perspektywy Autorzy: Włodzimierz Januszewicz, Marek Kabat, Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: diagnostyka,nadciśnienie tętnicze,pomiar ciśnienia,czynniki ryzyka

Ciśnienie tętnicze prawidłowe i wysokie prawidłowe - konsekwencje rozpoznania Autorzy: Marzena Sagan, Tomasz Grodzicki slowa kluczowe: definicja,przednadciśnienie,postępowanie niefarmakologiczne i farmakologiczne

Zmienność ciśnienia tętniczego - metody oceny i następstwa kliniczne Autorzy: Tomasz Grodzicki, Marzena Sagan, Agata Adamkiewicz-Piejko slowa kluczowe: nocny spadek ciśnienia,poranny skok ciśnienia,zmienność krótkoterminowa ciśnienia tętniczego krwi,ambulatoryjne monitorowanie całodobowe

Nadciśnienie złośliwe Autorzy: Stanisław Czekalski slowa kluczowe: etiopatogeneza,nadciśnienie złośliwe (przyspieszone),objawy kliniczne,profilaktyka,leczenie

Choroba Takayasu Autorzy: Idalia Cybulska, Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: leczenie,obraz kliniczny,występowanie,choroba Takayasu

Rozpoznawanie i leczenie guza chromochłonnego Autorzy: Mariola Pęczkowska, Paula Michalczyszyn, Maria Jurczyk slowa kluczowe: diagnostyka,leczenie,nadciśnienie tętnicze,pheochromocytoma

Rozpoznawanie i leczenie pierwotnego hiperaldosteronizmu Autorzy: Tomasz Dobrucki, Aleksander Prejbisz, Marek Postuła slowa kluczowe: diagnostyka,leczenie,nadciśnienie wtórne,objawy,pierwotny hiperaldosteronizm

Znaczenie wyników badania ALLHAT dla lekarza praktyka Autorzy: Krzysztof Narkiewicz slowa kluczowe: antagoniści wapnia,diuretyki,nadciśnienie tętnicze,terapia,inhibitory konwertazy

Nadciśnienie tętnicze a niewydolność serca Autorzy: Błażej Kozłowski, Tomasz Pasierski slowa kluczowe: czynność rozkurczowa,czynność skurczowa,nadciśnienie tętnicze,niewydolność serca,przerost,relaksacja lewej komory

Potas a nadciśnienie tętnicze Autorzy: Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze,potas,powikłania narządowe,suplementacja

Miejsce inhibitorów konwertazy w terapii nadciśnienia tętniczego Autorzy: Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze,terapia,inhibitory konwertazy

Odrębności leczenia nadciśnienia tętniczego współistniejącego z zaburzeniami metabolicznymi Autorzy: Marek Sznajderman slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze,zespół metaboliczny,modyfikacja stylu życia,leki hipotensyjne

Nadciśnienie tętnicze a wybrane czynniki ryzyka miażdżycy Autorzy: Grażyna Nowicka, Marek Naruszewicz slowa kluczowe: angiotensyna II,hiperlipidemia,homocysteina,leptyna,markery stanu zapalnego,stres oksydacyjny,nietolerancja glukozy

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem