Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XI, NR 9 (142)

WRZESIEŃ 2003
Temat: KARDIOLOGIA
Redaktor numeru: prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Epidemiologia niewydolności serca Autorzy: Maria Jakubowska-Najnigier, Radosław Piątkowski slowa kluczowe: niewydolność serca,epidemiologia

BNP - nowy standard biochemicznej diagnostyki niewydolności serca Autorzy: Marcin Grabowski, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski slowa kluczowe: czynnik natriuretyczny typu-B,niewydolność serca

Echokardiografia w diagnostyce lewokomorowej niewydolności serca Autorzy: Piotr Ścisło, Janusz Kochanowski, Dariusz Kosior slowa kluczowe: przewlekła niewydolność serca,echokardiografia

Rola beta-adrenolityków w leczeniu niewydolności serca Autorzy: Jolanta Stanisławska, Monika Machul slowa kluczowe: beta-adrenolityki,niewydolność serca,randomizowane badania kliniczne

Niewydolność serca a hamowanie układu renina-angiotensyna-aldosteron Autorzy: Krzysztof J. Filipiak, Michał Marchel, Grzegorz Opolski slowa kluczowe: ACE inhibitory,niewydolność serca,antagoniści receptora angiotensyny

Współczesne miejsce leków moczopędnych w farmakoterapii niewydolności serca Autorzy: Marek Kiliszek, Dariusz Kosior slowa kluczowe: NS,leki moczopędne,farmakoterapia,niewydolność serca

Digoksyna - współczesne miejsce w farmakoterapii niewydolności serca Autorzy: Violetta Stępień- Adamczewska, Rajmund Zaczek slowa kluczowe: digoksyna,niewydolność serca,aktualne zalecenia

Strategia podejścia do zaburzeń rytmu w niewydolności serca Autorzy: Edward Koźluk, Grzegorz Karpiński, Grzegorz Opolski slowa kluczowe: amiodaron,częstoskurcz komorowy,kardiowerter-defibrylator,migotanie przedsionków,nagły zgon sercowy,niewydolność serca,leczenie resynchronizujące

Współistnienie niewydolności serca i cukrzycy - problemy terapeutyczne Autorzy: Marek Roik, Sławomir Stawicki, Grzegorz Opolski slowa kluczowe: cukrzyca,niewydolność serca,leczenie

Rehabilitacja w niewydolności serca Autorzy: Maria Zawadzka-Byśko, Ewa Dziduszko-Fedorko slowa kluczowe: jakość życia,niewydolność serca,rehabilitacja fizyczna,wydolność wysiłkowa,rokowanie

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem