Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XII, NR 1 (146)

STYCZEŃ 2004
Temat: NEUROLOGIA
Redaktor numeru: doc. dr hab. med. Danuta Ryglewicz

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Udary żylne - diagnostyka i leczenie Autorzy: Danuta Ryglewicz slowa kluczowe: leczenie przeciwzakrzepowe,udar żylny,badanie obrazowe OUN

Depresja poudarowa Autorzy: Anna Bochyńska slowa kluczowe: depresia poudarowa,obraz kliniczny,leczenie,etiopatogeneza

Udar mózgu - ocena farmakoekonomiczna Autorzy: Przemysław Szymon Richter slowa kluczowe: koszt,udar mózgu,farmakoekonomika

Interakcje farmakokinetyczne leków przeciwdrgawkowych Autorzy: Janusz Szyndler slowa kluczowe: interakcje,leki przeciwpadaczkowe,farmakokinetyka

Diagnostyka i leczenie zespołu niespokojnych nóg Autorzy: Włodzimierz Kuran slowa kluczowe: etiologia,leczenie,zespół niespokojnych nóg,epidemiologia

Łagodne zaburzenia poznawcze - rozpoznawanie i leczenie Autorzy: Wanda Lipczyńska-Łojkowska slowa kluczowe: MCI,łagodne zaburzenia poznawcze,diagnostyka,leczenie

Zaburzenia smaku w chorobach neurologicznych Autorzy: Halina Sienkiewicz-Jarosz slowa kluczowe: leczenie,diagnostyka,smak,choroby neurologiczne

Sposób żywienia i witaminoterapia w hiperhomocysteinemii Autorzy: Ałła Graban slowa kluczowe: zdrowy tryb życia,hiperhomocysteinemia,żywienie,metionina,czynnik wewnątrzpochodny

Farmakoterapia zawrotów głowy Autorzy: Dr med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, I Klinika Neurologii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie slowa kluczowe: leczenie farmakologiczne,zawroty głowy

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem