Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

Rok XII, NR 3 z.1 (148)

MARZEC 2004
Temat: KARDIODIABETOLOGIA
Redaktor numeru: prof. zw. dr hab. med. Jan Tatoń, prof. dr hab. med. Anna Czech

Wybierz inny numer

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

okladka

Angiotoksyczność hiperglikemii jako problem kliniczny Autorzy: Jan Tatoń, Anna Czech slowa kluczowe: prewencja angiopatii cukrzycowej,intensywna kontrola cukrzycy,hiperglikemia,miażdżyca,współdziałanie diabetologów i kardiologów

Epidemiologia choroby niedokrwiennej serca u osób z cukrzycą typu 2 w Polsce Autorzy: Paweł Luźniak, Anna Czech, Agnieszka Wojciechowska-Luźniak, Jan Tatoń slowa kluczowe: cukrzyca typu 2,choroba niedokrwienna serca,epidemiologia

Taktyka skoordynowanej prewencji cukrzycy typu 2 i miażdżycy Autorzy: Małgorzata Bernas, Zofia Szczeklik-Kumala, Anna Czech, Jan Tatoń slowa kluczowe: patogeneza jako podstawa prewencji,prewencja cukrzycy,czynniki środowiskowe jako cel prewencji,model prewencji cukrzycy w podstawowej opiece medycznej

Farmakoterapia stabilnej choroby niedokrwiennej serca (chns) u osób z cukrzycą lub innymi kategoriami patologicznej hiperglikemii konieczność dualistycznego (kardiodiabetologicznego) odejścia - rekomendacje dla podstawowej opieki zdrowotnej Autorzy: Jan Tatoń, Anna Czech, Małgorzata Bernas slowa kluczowe: cukrzyca,choroba niedokrwienna serca,leczenie,czynniki ryzyka

Leczenie nadciśnienia tętniczego u osób z cukrzycą Autorzy: Anna Czech slowa kluczowe: cukrzyca,nadciśnienie tętnicze,leczenie niefarmakologiczne i farmakologiczne

Jak polepszyć prognozę w ostrym zespole wieńcowym u osób z cukrzycą: dyskusja 4 głównych problemów klinicznych i propozycja rekomendacji Autorzy: Jan Tatoń, Anna Czech, Zofia Szczeklik-Kumala, Małgorzata Bernas slowa kluczowe: epidemiologia,ostre zespoły wieńcowe,cukrzyca,choroba niedokrwienna serca,odrębności kliniczne,intensywna prewencja i leczenie

Mechanizmy etiopatogenetyczne angiopatii cukrzycowej jako podstawa jej wieloczynnikowego leczenia Autorzy: Jan Tatoń slowa kluczowe: etiologiczne mechanizmy,angiopatia cukrzycowa,leczenie cukrzycy skierowane na cele,leczenie wieloczynnikowe angiopatii cukrzycowej

Diagnostyka i algorytmy leczenia dyslipidemii u osób z cukrzycą typu 2 Autorzy: Anna Czech, Jan Tatoń, Jacek Walewski slowa kluczowe: zaburzenia lipidowe,cukrzyca,leczenie niefarmakologiczne,leczenie farmakologiczne

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem