Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Informacje

  Pandemia koronawirusa - gdzie szukać informacji 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan pandemii - to oznacza, że zagrożony zakażeniem jest każdy mieszkaniec globu. W ślad za tym, 12 marca, minister zdrowia, prof. Łukasz Szumowski podał, że w Polsce został wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W rozwinięciu wiadomości podajemy oficjalne i wiarygodne źródła informacji nt. koronawirusa w Polsce. Data dodania: 2020-03-13
  24. Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Rehabilitacja kardiologiczna 2020 – od nauki do praktyki” będzie tematem przewodnim kolejnego 24 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wydarzenie, coroczne spotkanie lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologów i dietetyków zajmujących się lub zainteresowanych rehabilitacją kardiologiczną odbędzie się w Wiśle w hotelu Stok w dniach 12-14 listopada 2020 r. Data dodania: 2020-03-13
  Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek biorą sprawy w swoje ręce – apel w sprawie poprawy jakości leczenia W ramach Świtowego Dnia Nerek 2020 pacjenci z przewlekłą chorobą nerek zaapelowali do Ministra Łukasza Szumowskiego z prośbą o określenie oficjalnego stanowiska odnośnie udostępnienia pacjentom z chorobami nerek długo oczekiwanej terapii ketoaminokwasami, która ma udowodniony wpływ na poprawę jakości życia pacjentów w IV i V stadium PChN, wydłużając ich zdolność do podejmowania aktywności zawodowej, odraczając w czasie włączenie do programu dializ. Data dodania: 2020-03-12
  Akcelerator Terapii COVID-19 Fundacja Billa i Melindy Gates, Wellcome i Mastercard przeznaczą wspólnie nawet ​​125 mln dolarów na fundusz zalążkowy, którego celem jest wynalezienie leku na chorobę COVID-19, poprzez stymulowanie badań, rozwoju, oceny i skalowania nowych terapii. Partnerzy projektu zobowiązali się do udostępnienia ewentualnych metod leczenia szerokiemu gronu pacjentów przy zachowaniu przystępnych cen. Celem Akceleratora Terapii COVID-19 będzie ocena skuteczności nowych leków oraz nowych zastosowań dla tych już istniejących, a w dłuższym terminie zajmie się on również innymi chorobami wirusowymi, poza wywołującym aktualną epidemię koronawirusem. Obecnie nie ma dostępnych leków przeciwwirusowych o szerokim spektrum działania, ani szczepionek pozwalających skutecznie walczyć z COVID-19. Data dodania: 2020-03-12
  Neurologia w Polsce wymaga reformy – posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Stwardnienia Rozsianego Neurologia powinna stać się priorytetem polityki zdrowotnej – to główny wniosek płynący z kolejnego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Stwardnienia Rozsianego. Eksperci podkreślali, że sytuacja w zakresie leczenia stwardnienia rozsianego poprawiła się, ale ciągle zmagamy się z problemami, które musimy wspólnie rozwiązywać. O zapisach programów lekowych, sytuacji neurologii w Polsce, w tym także w kontekście wyników Indeksu Stwardnienia Rozsianego 2019 oraz dostępności środków chłonnych dyskutowali m.in. lekarze klinicyści, eksperci ochrony zdrowia i przedstawiciele organizacji pacjenckich w dniu 26 lutego br. Data dodania: 2020-03-10
  W trosce o dostępność leków. W sejmie powstał parlamentarny zespół ds. bezpieczeństwa lekowego i rynku aptecznego w Polsce Dostępność leków to pojęcie odmieniane ostatnio przez wszystkie przypadki w kontekście koronawirusa. „Jest to zarazem kluczowy aspekt dla polityki zdrowotnej państwa” – podkreślają członkowie nowo powstałego zespołu parlamentarnego ds. bezpieczeństwa lekowego i rynku aptecznego w Polsce. Zespół zajmować się będzie mechanizmami gwarantującymi dostęp do leków, ale też systemem monitorowania obrotu produktami leczniczymi, rozwiązaniami legislacyjnymi sprzyjającymi utrzymaniu i przyciągnięciu produkcji substancji czynnych oraz medykamentów na terenie Polski. Data dodania: 2020-03-03
  Ogólnopolska inicjatywa bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku jaskry – rusza IV edycja akcji „Polscy Okuliści Kontra Jaskra” Z okazji Światowego Tygodnia Jaskry od 8 do 14 marca, w wybranych gabinetach okulistycznych w całym kraju, bez wymaganego skierowania, można będzie całkowicie bezpłatnie zbadać wzrok pod kątem jaskry. Z badań skorzystać mogą wszyscy ci, którzy nie odwiedzili okulisty przez ostatni rok i nie mają zdiagnozowanej choroby. Do tej pory w akcję zaangażowało się kilkadziesiąt placówek medycznych, a ich liczba wciąż rośnie. Aktualna lista dostępna jest na stronie: www.tydzienjaskry.pl. W poprzednich edycjach przebadanych zostało ponad 8000 pacjentów. Aż 40 procent z nich zostało skierowanych do dalszej diagnostyki. Data dodania: 2020-03-03
  Zmiana terminu V Ogólnopolskiego Kongresu Forum Pediatrii Praktycznej – Cztery Pory Roku - 28-29 sierpnia 2020 r., Katowice Termin Kongresu został przesunięty na 28-29 sierpnia 2020. Dwudniowe spotkanie lekarzy pediatrów oraz specjalistów z pokrewnych dziedzin medycyny z całej Polski. Patronat Honorowy: Naczelna Izba Lekarska. Data dodania: 2020-02-25
  Prof. Marcin Grabowski: Z wszczepionym urządzeniem można normalnie żyć Pacjent z wszczepionym urządzeniem kardiologicznym może i powinien żyć jak najbardziej swobodnie. Jednocześnie warto pamiętać o zwiększonym ryzyku, związanym z niektórymi czynnościami. O trzech rodzajach potencjalnych zagrożeń związanych z wykonaniem tatuażu lub piercingiem mówi prof. Marcin Grabowski, kierownik OddziałuElektrokardiologii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspert elektroterapii Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Data dodania: 2020-02-24
  VII Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse: Promowanie dostępności nauki: zarządzanie danymi Open Access. W dniach 7-8 maja odbędzie się w Opolu VII Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem "Promowanie dostępności nauki: zarządzanie danymi Open Accesss". Tematyka konferencji dotyczy nauk biomedycznych i pokrewnych oraz zarządzania danymi badawczymi w otwartym dostępie. Data dodania: 2020-02-20

Szanowni Państwo, w przypadku wystąpienia problemów z logowaniem w naszym serwisie bardzo prosimy o kontakt: e-mail: info@esculap.pl lub telefonicznie: (+48) 22 389 10 52  - od poniedzialku do piatku w godz. 8:00 - 16:00
Copyright © 2001-2020 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem