Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

AKTUALNOŚĆ

Zmarł Profesor Wojciech Rowiński

W poczuciu wielkiego żalu i smutku, oraz w głębokiej zadumie i współczuciu wraz z całym środowiskiem Lekarskim w Polsce łączymy się z Rodziną zmarłego Profesora dr med. Wojciecha Rowińskiego – Prawego Człowieka o Wielkiej Osobowości. Był człowiekiem trwałych wartości, który swe życie, wybitne uzdolnienia i pełną poświecenia prace i naukę poświęcił chorym.

Wydawca i Redakcja miesięcznika TERAPIA

 


Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Z głębokim żalem żegnamy Profesora Wojciecha Rowińskiego założyciela i Prezesa Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, wybitnego transplantologa i chirurga, nauczyciela akademickiego, twórcę Podyplomowych Studiów Koordynatorów Transplantacyjnych i inicjatora powstania Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, zapewniającego wsparcie finansowe dla transplantologii w Polsce.

  Profesor Wojciech Rowiński zainicjował również ogólnopolskie badania postaw społeczeństwa polskiego wobec przeszczepiania narządów, których wyniki pomogły w opracowaniu celów i zadań programu edukacyjnego, skierowanego do środowiska medycznego i szerokich rzesz społeczeństwa. Jego wieloletnia działalność edukacyjna w środowisku medycznym (wykłady, seminaria, warsztaty psychologiczne), w mediach, Jego spotkania z młodzieżą szkolną i nauczycielami, a także z duchowieństwem dziś przynoszą efekt w postaci zwiększenia akceptacji społecznej dla tej metody leczenia. W ostatnich latach w ramach programu „Partnerstwo dla Transplantacji”, którego był autorem, nieustannie jeździł po kraju, współpracując z władzami samorządowymi na rzecz rozwoju przeszczepiania w Polsce.

  W latach 1981-1986, rozpoczynając od małego oddziału zapewniającego opiekę chirurgiczną chorym w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie, stworzył Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej w Warszawie i wyszkolił zespół klinicystów dokonujący przeszczepień trzech narządów. W okresie 1996-2004 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie, był też Przewodniczącym Krajowej Rady Transplantacyjnej (1995-2006), Prezesem Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (2007-2009), a także Przewodniczącym Rady Fundacji Zjednoczeni dla Transplantacji (1998-2014). W ostatnich latach współtworzył ośrodek transplantacyjny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Był autorem wielu podręczników, monografii i publikacji naukowych, promotorem licznych prac doktorskich, opiekunem przewodów habilitacyjnych i profesorskich.

W 1965 roku, dzięki swojemu wielkiemu Nauczycielowi, Profesorowi Janowi Nielubowiczowi, został stypendystą Uniwersytetu Harvarda, gdzie pomagał w operacjach przeszczepiania nerki Josephowi Murray’owi, późniejszemu nobliście. Po powrocie, w styczniu 1966, asystował Profesorowi Nielubowiczowi przy pierwszym przeszczepieniu nerki w Polsce. Stało się to jednocześnie zalążkiem Jego późniejszej szerokiej działalności w międzynarodowym środowisku transplantologów. Był członkiem z wyboru wielu towarzystw naukowych, wieloletnim członkiem zarządu, a następnie w latach 2001-2003 prezydentem European Society for Organ Transplantation. W 1996 założył anglojęzyczne czasopismo Annals of Transplantation, którego był Redaktorem Naczelnym do roku 2007.

Za swoją pracę i zaangażowanie Profesor Wojciech Rowiński został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą, Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi.

Profesor Wojciech Rowiński był również cenionym nauczycielem akademickim i wychowawcą pokoleń przyszłych lekarzy i pielęgniarek. Kochał uczyć i traktował nauczanie jako misję, nie tylko w wymiarze merytorycznym, ale także etycznym i ogólnospołecznym. Był kochany przez studentów, otrzymywał też od nich wsparcie w trakcie zmagań z chorobą.

Taki pozostanie na zawsze w naszej pamięci

Zarząd Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej
 


Msza święta żałobna odprawiona zostanie w piątek 21 marca 2014 roku o godzinie 9.00 w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu. 


Copyright © 2001-2020 WarsawVoice S.A. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem