Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

|rejestracja

0

AKTUALNOŚĆ

Relacja z konferencji prasowej konkursu Prix Galien 2015

 

               W dniu 16 czerwca 2015 roku w hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona III edycji konkursu Prix Galien Polska, którego celem jest promocja innowacyjności w farmacji i medycynie. W wydarzeniu wzięli udział: Krzysztof Michniewicz - Prezes Zarządu Pharma Concept, organizatora konkursu Prix Galien; prof. dr hab. Grażyna Rydzewska, prof. dr hab. Cezary Szczylik, prof. dr hab. Janina Stępińska - przedstawiciele Kapituły Konkursu; prof. Henryk Skarżyński - laureat Prix Galien Polska 2012 oraz Prix Galien International 2014, Joanna Jurek - stypendystka funuszu grantowego, działającego w ramach konkursu Prix Galien i Artur Konefał - Sekretarz Kapituły Konkursu. Całe wydarzenie poprowadził Michał Dobrołowicz. Podczas spotkania organizatorzy Prix Galien oraz wybitni profesorowie omówili idee i zasady konkursu, a jego laureaci podzielili się wspomnieniami z zeszłorocznej edycji. Ponadto odbyła się krótka debata poświęcona innowacyjności polskiej i światowej medycyny i farmacji. Jej uczestnicy zaprezentowali najnowsze przełomowe osiągnięcia w tych obszarach oraz przestawili korzyści, jakie innowacje niosą pacjentom.

Prix Galien Polska 2015

Przyznawana od 1970 r. Prix Galien trwale zmieniła podejście do promowania innowacyjności w medycynie i farmacji.

Prix Galien promuje najwybitniejsze osiągnięcia współczesnej medycyny i farmacji – przełomowe preparaty lecznicze, odkrycia naukowe, innowacyjne wyroby medyczne i nowatorskie rozwiązania informatyczne dla medycyny. Ranga Prix Galien porównywalna jest z Nagrodą Nobla, na co wpływają m.in. bardzo restrykcyjne regulacje, dotyczące sposobu kwalifikowania zgłoszeń. Kilkunastu spośród noblistów w dziedzinie fizjologii i medycyny zdobyło wcześniej medale Prix Galien.

Nagroda przyznawana jest firmom i osobom, które rozumieją potrzebę inwestowania w badania, najnowsze technologie, innowacyjne produkty lecznicze i wyroby medyczne. Zgodnie z tradycją, w kapitule Prix Galien zasiadają czołowi naukowcy, posiadający niepodważalną wiedzę i doświadczenie, niezbędne do tego, aby ocenić zgłaszane innowacje.

Chociaż nagroda powstała we Francji, szybko zyskała charakter międzynarodowy. Od 1982 r. powstało 17 edycji krajowych Prix Galien w Europie, Ameryce Północnej, Afryce i Azji. Od 2012 r. konkurs odbywa się również w Polsce. Spośród laureatów edycji krajowych, co dwa lata wybierani są laureaci International Prix Galien. Kapituła nagrody międzynarodowej złożona jest z wybitnych postaci współczesnej światowej medycyny, w tym noblistów oraz laureatów Prix Galien. W 2014 roku na gali Prix Galien International w Monako, święcił triumfy Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, wcześniejszy laureat polskiej nagrody Prix Galien.

W kapitule polskiej edycji nagrody zasiadają wybitne postaci polskiej medycyny, osoby zasłużone dla rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce. Obecnie pełniącym obowiązki Przewodniczącego Kapituły Konkursowej Prix Galien jest prof. Cezary Szczylik, kawaler Orderu Odrodzenia Polski, znakomity onkolog i hematolog. Dotąd na jej czele stał prof. Franciszek Kokot, wybitny nefrolog i endokrynolog, odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, który objął funkcję Członka Honorowego Kapituły. W Kapitule zasiadają również m.in. konsultanci krajowi oraz naukowcy, jak dr hab. Andrzej Horban, prof. Waleria Hryniewicz, prof. Jacek Imiela, prof. Sergiusz Jóźwiak, prof. Roman Kaliszan, prof. Piotr Kuna, prof. Janusz Rybakowski, prof. Grażyna Rydzewska, prof. Janina Stępińska i dr hab. Piotr Wiland.

Patron nagrody

Nazwa Prix Galien upamiętnia Klaudiusza Galena, greckiego ojca farmacji i medycyny, utalentowanego eksperymentatora, anatoma i filozofa, którego odkrycia wywarły duży wpływ na rozwój nauki.

Kategorie Prix Galien 2015

Nagrody są przyznawane w 4 głównych kategoriach:

·        Innowacyjny produkt leczniczy

o   Innowacyjny produkt leczniczy stosowany w lecznictwie otwartym

o   Innowacyjny produkt leczniczy stosowany w lecznictwie zamkniętym

o   Innowacyjna szczepionka

o   Innowacyjny sierocy produkt leczniczy

·        Innowacyjne odkrycie naukowe

·        Innowacyjny wyrób medyczny

·        Innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla medycyny

Szczegółowy opis kategorii: www.prixgalien.pl


Uroczysta gala finałowa Prix Galien

Gala finałowa Prix Galien to święto środowiska medycznego i farmaceutycznego, podczas którego wyróżnieni zostają jego najlepsi przedstawiciele. To wydarzenie gromadzące członków polskiego środowiska naukowego, przedstawicieli krajowych i zagranicznych producentów wyrobów medycznych, przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego, lekarzy i farmaceutów oraz kadry zarządzającej systemu opieki zdrowotnej. Obecni są na niej prezesi towarzystw naukowych i stowarzyszeń branżowych, a także przedstawiciele administracji państwowej.

Gala gromadzi ok. 350 osób. Jej najważniejszym elementem jest ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie medali Prix Galien laureatom. Podczas Gali wręczane jest również stypendium dla młodych naukowców z funduszu grantowego, ufundowanego przez organizatora Prix Galien, firmę Pharma Concept.

W 2015 r. Gala Finałowa odbędzie 17 listopada w Hotelu Sheraton w Warszawie.

Kapituła Prix Galien Polska

prof. dr hab. Cezary Szczylik – p.o. przewodniczącego Kapituły Prix Galien

Specjalizuje się w onkologii, hematologii i chorobach wewnętrznych. W 1984 roku, razem z profesorem Wiesławem Jędrzejczakiem, dokonał pierwszego w kraju udanego przeszczepienia allogenicznego szpiku kostnego, a rok później – autologicznego. Od 1996 kieruje Kliniką Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie (obecnie Wojskowego Instytutu Medycznego). Członek m.in. Komisji Biologii Nowotworów PAN, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Hematologii i Transfuzjologii. Jest założycielem oraz prezydentem Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, współtwórcą Studium Medycyny Molekularnej. W 2005 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

prof. dr hab. Franciszek Kokot – członek Honorowy Kapituły Prix Galien

W latach 2012 – 2014 Przewodniczący Kapituły Prix Galien. Nefrolog i endokrynolog, profesor nauk medycznych, były rektor Śląskiej Akademii Medycznej (1982-1984), członek PAN i PAU. Prof. Kokot jest doktorem honoris causa 9 wyższych uczelni i członkiem honorowym 14 polskich i zagranicznych towarzystw nefrologicznych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1984) oraz Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (1998).

dr hab. Andrzej Horban - członek Kapituły Prix Galien

Specjalizuje się w chorobach wewnętrznych i chorobach zakaźnych. Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, zastępca dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Od 2009 r. Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw epidemiologicznych. Członek komitetu sterującego programów UE: EuroSIDA, HIVRes, NEAT, SPREAD, EHR. Koordynator krajowy programów UE SPREAD i CATCH.

prof. dr hab. Waleria Hryniewicz - członkini Kapituły Prix Galien

Konsultantka krajowa w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, dyrektorka Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej. Przewodnicząca programu zdrowotnego Ministra Zdrowia pn.”Narodowy Program Ochrony Antybiotyków”, przewodnicząca Zespołu ds. Zakażeń Meningokokowych przy Głównym Inspektorze Sanitarnym. Członkini Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Europejskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Posiada specjalizację II stopnia z mikrobiologii lekarskiej. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

prof. dr hab. Jacek Rafał Imiela – członek Kapituły Prix Galien

Specjalista chorób wewnętrznych oraz nefrologii. Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych.Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i członek rady wydziału. Ordynator I Oddziału Wewnętrznego i Nefrologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego. Członek Rady Naukowej Instytutu Reumatologii. Członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych (m.in. Towarzystwo Internistów Polskich, Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Światowe Towarzystwo Nefrologiczne, Europejskie Towarzystwo Dializ i Transplantacji). Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak – członek Kapituły Prix Galien

Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii dziecięcej. Główne kierunki zainteresowań Prof. Jóźwiaka dotyczą chorób skórno-nerwowych oraz padaczki wczesnodziecięcej, zwłaszcza napadów zgięciowych. Profesor i Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Ośrodek Profesora Jóźwiaka prowadzi badania naukowe dotyczące stwardnienia guzowatego, uczestnicząc m.in. w odkryciu genu TSC1. Otrzymał nagrodę Amerykańskiej organizacji pacjentów chorych na stwardnienie guzowate (Manuel Gomez Award 2009), był także laureatem nagród Polskiej Akademii Nauk za osiągnięcia naukowe.

prof. dr hab. Roman Kaliszan – członek Kapituły Prix Galien

Kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki obecnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi badania dotyczące zależności między strukturą chemiczną leków a ich właściwościami farmakologicznymi. Członek korespondent PAN i PAU. W 2010 r. był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Laureat wielu nagród za osiągnięcia naukowe, m.in. Nagrody Prezesa Rady Ministrów RP za wybitne osiągnięcie naukowe.

prof. dr hab. Piotr Kuna – członek Kapituły Prix Galien

Specjalizuje się w chorobach wewnętrznych i alergologii. Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr. 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych UM w Łodzi i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii. Jest członkiem wielu międzynarodowych towarzystw medycznych i lekarskich i współpracownikiem redakcji medycznych czasopism naukowych. Zajmował stanowiska konsultanta wojewódzkiego w zakresie alergologii, chorób wewnętrznych, wiceprezydenta Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, sekretarza i prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. W 2006r. otrzymał tytuł Menedżera Roku w ochronie zdrowia a w 2009r. został Menedżerem Rynku Zdrowia w kategorii placówek publicznych.

prof. dr hab. Janusz Rybakowski – członek Kapituły Prix Galien

Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przewodniczący Sekcji Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą zagadnienia neurobiologii i psychofarmakologii chorób afektywnych i schizofrenii. Jest członkiem licznych międzynarodowych towarzystw naukowych. Obecnie jest przewodniczącym Sekcji Psychofarmakologii PTP, przewodniczącym Rady Programowej „Psychiatrii Polskiej”, redaktorem naczelnym pism „Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii” oraz „Neuropsychiatria i Neuropsychologia” oraz pełni funkcję Field Editor dla „World Journal of Biological Psychiatry”.

prof. dr hab. Grażyna Rydzewska – członkini Kapituły Prix Galien

Specjalizuje się w chorobach wewnętrznych oraz w gastroenterologii. Kierowniczka Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, oraz zastępca dyrektora do spraw medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. Wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, prezeska Polskiego Klubu Trzustkowego, redaktorka naczelna Przeglądu Gastroenterologicznego. Do czerwca 2014r pełniła funkcję Konsultanta Krajowego. Główne zainteresowania zawodowe prof. Rydzewskiej to choroby trzustki, nieswoiste zapalne choroby jelit oraz endoskopia przewodu pokarmowego.

prof. dr hab. Janina Stępińska – członkini Kapituły Prix Galien

Specjalistka chorób wewnętrznych, kardiolożka, kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii w Warszawie. Prezeska Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2011-2013. Fellow European Society of Cardiology od 2000 roku. Członkini zarządu Grupy Roboczej Wad Zastawkowych Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2006-2012. Członkini Rad Naukowych kilku czasopism, m.in: Kardiologii Polskiej, Kardiologii po Dyplomie, Kardiochirurgii i Torakochirugii Polskiej. Zainteresowania naukowe: intensywna terapia kardiologiczna, ostre zespoły wieńcowe, ostra niewydolność serca, leczenie przeciwzakrzepowe, przeciwpłytkowe, przeciwtrombinowe, wady zastawkowe serca, infekcyjne zapalenie wsierdzia.

prof. nadzw. dr hab. Piotr Wiland – członek Kapituły Prix Galien

Specjalizuje się w chorobach wewnętrznych oraz reumatologii. W latach 2008-2009 pełnił funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii. Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej oraz w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Pełni funkcję profesora nadzwyczajnego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Zainteresowania badawcze: wczesne markery nefrotoksyczności, leczenia anty-TNF, skrobiawicy wtórnej i reumatoidalnego zapalenia stawów.

Źródło: Kostrzewa PR


Copyright © 2001-2017 WarsawVoice S.A. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem