Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

AKTUALNOŚĆ

Flaki rozrabiaki - Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelita

19 maja obchodzony jest Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelita (NZJ), którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy o chorobach z tej grupy schorzeń. Pomóc w edukacji na temat NZJ ma kampania społeczna „Flaki rozrabiaki”, której zadaniem jest wsparcie pacjentów chorujących na choroby jelit, a także zbudowanie wiedzy na ten temat wśród społeczeństwa. Ambasadorką kampanii została Agata Młynarska.

Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelita (NZJ), zgodnie z decyzją EFFCA (European Federation of Crohn's & Ulcerative Colitis Associations) oraz Stowarzyszeń z obu Ameryk i Australii, obchodzony jest na całym świecie 19 maja. NZJ to choroby o podłożu autoimmunologicznym, do których zalicza się głównie chorobę Leśniowskiego –Crohna (ChL-C) jak i wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG).

Problem dotyczy kilkudziesięciu tysięcy, głównie młodych ludzi w Polsce, a częstość tych chorób w ostatnich latach gwałtownie wzrasta. Choroby mogą się ujawnić w każdym wieku, a aż jedna czwarta pacjentów zaczyna chorować w wieku dziecięcym. Szczyt zachorowań przypada na 15-40 r.ż (ChL-C), oraz 20-40 rż (WZJG). Badania epidemiologiczne wykazują dwukrotnie częstszą zapadalność na chorobę Leśniowskiego – Crohna w ciągu ostatniej dekady.

NZJ podobnie jak niektóre inne choroby autoimmunologiczne są uważane za choroby społeczeństw rozwiniętych i są coraz poważniejszym problemem społecznym. Jak na razie nie istnieje żaden sposób profilaktyki tych chorób, dlatego tak ważne jest nielekceważenie objawów i jak najszybsze wprowadzenie leczenia objawowego.

W tym celu, z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, rusza kampania społeczna „Flaki rozrabiaki” poświęcona NJZ, która ma przełamać tabu w debacie publicznej, w której nie porusza się tego wstydliwego tematu, dostarczyć wiedzy o chorobie oraz wsparcia dla pacjentów borykających się na co dzień z chorobą Leśniowskiego –Crohna (ChL-C) czy wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG). W ramach kampanii „Flaki rozrabiaki” opracowano pierwszy raport społeczno-epidemiologiczny pt. „Nieswoiste zapalne choroby jelit – przeciwnik rosnący w siłę”, który zawiera najważniejsze informacje o chorobie, a także jakość życia pacjentów z NJZ, które zostały opracowane na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród osób chorujących na ChL-C oraz WZJG.

Ruszyła także strona internetowa dla osób z NJZ www.flakirozrabiaki.org na której można znaleźć informacje o chorobie, porady psychologa, dietetyka, a także historie pacjentów, którzy mimo choroby prowadzą ciekawe, aktywne życie. Zaplanowano także kampanię informacyjno-edukacyjną poświęconą tej tematyce w mediach oraz outdoorze. Ambasadorką kampanii „Flaki rozrabiaki” została Agata Młynarska, która sama doświadczyła choroby układu pokarmowego i aktywnie wspiera osoby z tą chorobą.

Zaangażowani zostali także eksperci: prof. dr hab. n. med. Grażyna Maria Rydzewska - Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Zapalnych Chorób Jelit CSK MSWiA, dr n. hum. Martyna Głuszek-Osuch – psycholog z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, którzy sprawują nadzór merytoryczny nad kampanią i opracowanymi materiałami. Organizatorem kampanii jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, a parterami jest stowarzyszenie pacjentów J-elita oraz Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne. Mecenasem kampanii jest firma Ferring.  

Źródło: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej


Copyright © 2001-2019 WarsawVoice S.A. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem