Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

AKTUALNOŚĆ

Nadwrażliwość na leki przeciwgorączkowe u dzieci

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są powszechnie stosowane u dzieci w objawowym leczeniu infekcji. Leki z tej grupy rzadko powodują występowanie działań niepożądanych, zwłaszcza jeśli stosowane są doraźnie przez kilka dni. Jednakże NLPZ są następną po antybiotykach najczęstszą grupą leków, po których występują reakcje nadwrażliwości. Nadwrażliwość na NLPZ u dzieci występuje w ok. 0,3% przypadków. Znajomość mechanizmów nadwrażliwości oraz postępowania z pacjentem w takiej sytuacji jest istotna w codziennej praktyce.

Manifestacja kliniczna nadwrażliwości na NLPZ może być bardzo różnorodna w zależności od mechanizmów, które odgrywają rolę w danej sytuacji. Reakcje nadwrażliwości można ze względu na mechanizm ich rozwoju podzielić na reakcje alergiczne (mechanizmy immunologiczne) oraz reakcje niealergiczne (mechanizmy nieimmunologiczne). Przebieg objawów może mieć charakter ostry i wówczas demonstrują się one w ciągu kilku minut do 24 godzin lub opóźniony, gdy objawy pojawiają się po 24 godzinach od przyjęcia leku.

Reakcje alergiczne są wywołane przez pojedynczy NLPZ lub przez leki z tej samej grupy – o podobnej strukturze chemicznej. Mogą mieć charakter reakcji rozwijających się w mechanizmie IgE-zależnym, IgG-zależnym, zależnym od limfocytów T lub kompleksów immunologicznych.

Reakcje niealergiczne charakteryzują się krzyżowością występowania objawów po zastosowaniu NLPZ z odrębnych chemicznie grup. Podejrzewa się, że w reakcjach tych rolę odgrywa zdolność hamowania cyklooksygenazy przez NLPZ. W efekcie powoduje to wyhamowanie produkcji prostaglandyn i przekierowuje metabolizm kwasu arachidonowego na szlak syntezy leukotrienów.

Hypersensitivity to non-steroidal anti-inflammatory drugs in children
Lek. Julita Chądzyńska
Klinika Pneumonologii i AlergologiiWieku Dziecięcego WUM
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Kulus

Cały artykuł: TERAPIA pediatria, 11-12 (345-346), listopad-grudzień 2016, strona 17-19
Prenumerata: www.terapia.com.pl/prenumerata
Pojedyńczy egzemplarz: www.terapia.com.pl/numery_archiwalne


Copyright © 2001-2018 WarsawVoice S.A. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem