Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

AKTUALNOŚĆ

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChN

W dniach 22-24.06.2017 w hotelu Hilton w Warszawie odbędzie się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. W programie wydarzenia po raz pierwszy przewidziano sesje specjalne z udziałem przedstawicieli trzech zagranicznych towarzystw.

IX Konferencja, pod przewodnictwem nowego Prezesa Towarzystwa, prof. dr hab. n. med. Piotra Szopińskiego, odpowiada na długoterminowe oczekiwania środowiska lekarskiego. Dzięki strategii PTChN, opartej na inteligentnym rozwoju, łączy skutecznie światy nauki i biznesu, czyniąc wydarzenie międzynarodową platformą wymiany opinii i doświadczeń zawodowych.

Tegoroczna Konferencja PTChN nabierze charakteru międzynarodowego. Podczas sesji specjalnych swoje osiągnięcia przedstawią reprezentanci European Society for Vascular Surgery, amerykańskiego Society for Vascular Surgery oraz International Society of Endovascular Specialists. Warto podkreślić, że członkami tych gremiów są także polscy chirurdzy.

„Mamy się czym chwalić” – dumnie podkreśla Prezes PTChN, prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński, odpowiedzialny za program tegorocznego wydarzenia. „Polska chirurgia naczyniowa stoi na bardzo wysokim, światowym poziomie, czego dowodem jest aktywne członkostwo polskich chirurgów w międzynarodowych towarzystwach. Czerwcowa konferencja będzie okazją, aby przedstawić ich osiągnięcia.”

Głównymi tematami tegorocznej konferencji PTChN będą tętnice obwodowe, tętnice szyjne oraz tętniaki aorty piersiowej i brzusznej. W odróżnieniu zeszłorocznych edycji, w programie wydarzenia przewidziano dodatkowy czas na dyskusje plenarne. Trzeci dzień konferencji zostanie poświęcony prezentacji najciekawszych przypadków klinicznych. Tak skonstruowany program pozwoli na szczegółowe omówienie poruszanych podczas sesji naukowych zagadnień i poszerzenie wiedzy we wspomnianych trzech obszarach naczyniowych.

Ze względu na dynamiczny rozwój chirurgii naczyniowej i technik małoinwazyjnych, komitet naukowy włączył po raz pierwszy do programu sesję specjalną „Forum nowych technologii i badań”, którego partnerem merytorycznym jest globalny konkurs branży medycznej i farmaceutycznej PRIX GALIEN. Podczas Forum zaprezentowane zostaną ciekawe badania kliniczne oraz zgłoszone przez uczestników projekty, do których wdrożono nowe technologie. O stałym rozwoju chirurgii naczyniowej w Polsce świadczy liczba nadesłanych zgłoszeń, która zaskoczyła organizatorów.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Konferencji dostępne są na stronie internetowej www.ptchn2017.pl

Rejestracja:http://ptchn2017.syskonf.pl/rejestracja

 

 

Źródło informacji: 7PR


Copyright © 2001-2019 WarsawVoice S.A. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem