Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

AKTUALNOŚĆ

Model opieki koordynowanej nad pacjentem z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit

Ważnym problemem zdrowotnym i społecznym są choroby cywilizacyjne, które charakteryzują się dużą dynamiką tempa wzrostu wskaźników epidemiologicznych. Do najczęstszych przewlekłych chorób przewodu pokarmowego zaliczamy nieswoiste choroby zapalne jelit (NChZJ), na które cierpi w Polsce 50 tys. osób. Są to często osoby młode i aktywne zawodowo. Ponad 70% pacjentów w Rejestrze Choroby Leśniowskiego-Crohna w momencie zapisania nie przekraczało 35. roku życia. Grupa ta szczególnie potrzebuje wielospecjalistycznej opieki medycznej i dostępu do edukacji oraz rzetelnej informacji na temat choroby.

W celu zapewnienia optymalnego leczenia, specjaliści w dziedzinie gastroenterologii przygotowali standard opieki nad pacjentem z NChZJ. Nowe rozwiązania systemowe dla tej grupy chorych zostały opracowane w formie modelu opieki koordynowanej, opartej na sieci poradni specjalistycznych, pracowni diagnostycznych i oddziałów gastroenterologii w wysokospecjalistycznych ośrodkach klinicznych – mówi prof. Grażyna Rydzewska, Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, współautor standardów. W ramach tego modelu każdy pacjent z NChZJ zostałby objęty wysokospecjalistyczną opieką w ośrodku referencyjnym, gdzie zajmie się nim interdyscyplinarny zespół ds. diagnostyki i leczenia, w skład którego wchodzą: lekarz gastroenterolog, chirurg, dietetyk, psycholog i pielęgniarka. Efektem tego będzie poprawa sytuacji zdrowotnej chorych z NChZJ, która w opinii ekspertów, jak i organizacji zrzeszających pacjentów, pozostaje w wielu aspektach niedoskonała.

Obecne jesteśmy świadkami zmian organizacyjno-finansowych w obszarze zdrowia. Ministerstwo Zdrowia wdraża nowe rozwiązania, polegające na zapewnieniu finansowania kompleksowego leczenia w wybranych jednostkach chorobowych u jednego świadczeniodawcy. Środowisko lekarzy i pacjentów traktuje to jako szansę na poprawę leczenia pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit poprzez możliwość zaimplementowania kompleksowego modelu opieki gastroenterologicznej dostępnej dla wszystkich pacjentów w wysokospecjalistycznych ośrodkach klinicznych. Zintegrowana opieka zdrowotna pacjentów z NChZJ pozwoli na poprawę skuteczności leczenia oraz wpłynie na jakość ich życia. Zmniejszy koszty społeczne i zapobiegnie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu pacjentów. Określenie takiego standardu przy wsparciu MZ i NFZ, przerodzić się może w obwiązujące świadczenie medyczne i zagwarantować skuteczne leczenie, umożliwiające aktywność życiową i zawodową tej grupy chorych, a co za tym idzie zmniejszające się koszty społeczne z tytułu absencji chorobowych, rent czy zwolnień lekarskich.

NChZJ to grupa chorób zapalnych, autoimmunologicznych przewodu pokarmowego, charakteryzująca się wybitnie przewlekłym i nawrotowym przebiegiem. Należy do chorób cywilizacyjnych, które wyróżniają się dużą dynamiką tempa wzrostu wskaźników epidemiologicznych. Możemy w najbliższych latach spodziewać się zwiększenia zachorowalności na NChZJ do 250-350 tys. osób w skali kraju. Najczęstszymi chorobami tej grupy są Choroby Leśniewskiego–Crohna (ChLC) oraz wrzodziejące zapalenia jelita grubego (WZJG). Towarzyszące chorobie częste powikłania oraz nie zawsze dobra podatność na leczenie powodują, że choroby te stanowią poważny problem kliniczny. Wprowadzenie koordynowanej opieki nad pacjentami z NChZJ pozwoli na poprawę skuteczności podjętych terapii oraz wpłynie na jakość ich życia w chorobie. Zmniejszy również koszty społeczne i zapobiegnie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu pacjentów.

10 października br., z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów, odbyła się debata publiczna w Sejmie RP pt.:  „Model opieki koordynowanej nad pacjentem z NZChJ”. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, autorytety medyczne z dziedziny gastroenterologii oraz pacjenci. Wśród zaproszonych gości: prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska - Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, dr Jerzy Gryglewicz - ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie J-elita oraz Stowarzyszenie Apetyt na Życie. Partnerem wydarzenia była Fundacja Eksperci dla Zdrowia.

 

Źródło informacji: D&D Communication


Copyright © 2001-2018 WarsawVoice S.A. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem