Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

AKTUALNOŚĆ

Międzynarodowa konferencja Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej pt. "Miejsce Hipertermii w Polskiej Medycynie"

20-21 października w Piekarach Śląskich odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona hipertermii z udziałem najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie gorączki i hipertermii z całego świata. Tematem wiodącym spotkania było zastosowania hipertermii w leczeniu onkologicznym oraz aktualny stan badań klinicznych dotyczących tej terapii.

Jednym z głównych celów konferencji było rozpropagowanie fachowej wiedzy medycznej na temat najnowszych dokonań w zakresie hipertermii oraz przełamanie istniejących wśród części środowiska polskich onkologów nieufności wobec tej metody terapeutycznej. Hipertermia jest uznawana w Europie i na świecie obok immunoterapii za czwarty filar onkologii. Jak podkreślił dr hab. n. med. Bogdan Michalski, prezes Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej – „Hipertermia ze względu na udowodnione podstawy biologicznego współdziałania w skojarzeniu z większością leków cytostatycznych, jak i promieniowaniem jonizującym, a także ze względu na udowodniony brak toksyczności jest metodą rekomendowaną przez towarzystwa naukowe na całym świecie w terapii wielu nowotworów. Szkoda, że jest tak mało znana wśród polskich onkologów. Mam nadzieję, że ta konferencja przyczyni się do zmiany tej sytuacji i hipertermia będzie stosowana w polskiej onkologii w szerszym zakresie”.

Elizabeth Repasky, Zeljko Vujaskovic, Rolf Issels, Niloy Ranjan Datta, Boris Hübenthal, Jacoba van der Zee i Gerard C. van Rhoon to tylko część uznanych nazwisk grona wykładowców konferencji, która skupiła ponad 100 słuchaczy z Polski.

Do Piekar Śląskich przyjechali najwybitniejsi naukowcy i lekarze zajmujący się hipertermią z całego świata. Usłyszeliśmy wystąpienia gości z USA, Holandii, Szwajcarii, Niemiec i oczywiście z różnych stron Polski. Przedstawiono standardowe sposoby leczenia systemowego w połączeniu z hipertermią. Doktor Jacoba van der Zee zaprezentowała wyniki randomizowanych badań klinicznych na podstawie których ustanowiono hipertermię skojarzoną z radioterapią jako standardowe leczenie onkologiczne w Holandii w leczeniu raka szyjki macicy, nawrotowego raka piersi, czerniaka oraz nowotworów szyi i głowy. Jedna z sesji poświęcona została procesom immunologicznym i molekularnym występującym w trakcie leczenia hipertermią. Doktor Bettina Weigelin z Centrum Onkologii MD Anderson w Teksasie przedstawiła immunostymulujące efekty hipertermii. Profesor Zeljko Vujaskovic z Uniwersytetu Medycznego w Maryland zwrócił uwagę na efekt synergii występującej pomiędzy hipertermią a protonoterapią. Ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchano prezentacji doktora Borisa Huebenthala, dyrektora Centrum Onkologii Integracyjnej w Zurychu, który omówił obiecujące przypadki kliniczne pacjentów z regresją nowotworów po terapii z zastosowaniem hipertermii. Profesor Rolf Issels z Uniwersytetu Medycznego Lugwig Maximilians z Monachium zaprezentował założenia aktualnie prowadzonego badania klinicznego III fazy HEAT, poświęconego skuteczności łączenia hipertermii z chemioterapią w resekcyjnym raku trzustki. Jak zauważano, o rosnącym znaczeniu hipertermii w polskiej onkologii świadczy fakt włączenia się polskich ośrodków do badań klinicznych z zakresu hipertermii. Jednym z takich ośrodków jest Wielkopolskie Centrum Onkologii, zaś we wspomnianym badaniu HEAT uczestniczy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Prowadzi je profesor Piotr Rutkowski z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków. Swoimi doświadczeniami podzielili się także lekarze z polskich ośrodków onkologicznych stosujący na co dzień hipertermię w praktyce klinicznej - z Białostockiego Centrum Onkologii, Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz rybnickiej placówki Onkoterm.

Konferencja została objęta honorowymi patronatami: Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

 

Źródło informacji: PTHO, Centrum Prasowe PAP


Copyright © 2001-2018 WarsawVoice S.A. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem