Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

AKTUALNOŚĆ

Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK

W dniach 15-17 marca 2018 roku, w Jachrance k. Warszawy odbędzie się 22. Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Tematem przewodnim konferencji będzie „Niewydolność serca – opieka kompleksowa”.

Epidemia niewydolności serca to liczne problemy medyczne, ale też społeczne. Utrata zdolności do pracy, starzenie się społeczeństwa, rosnąca liczba procedur medycznych przy niedoborze kadr medycznych, rosnące koszty leczenia. W poszukiwaniu rozwiązania tych problemów lekarze koncentrują się coraz bardziej na prewencji pierwotnej i wtórnej. Niezwykle istotne jest także kompleksowe i skoordynowane postępowanie zorientowane na pacjenta i jego dalsze losy po przebyciu leczenia czy zabiegu operacyjnego.

Sympozjum rozpocznie się w czwartek, 15 marca 2018 roku sesją inaugurującą, podczas której wykład specjalny pt.: „Niewydolność serca – epidemia XXI wieku” wygłosi prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski.

Wiele tematów z pewnością wzbudzi dyskusję i zainteresowanie uczestników, np.:„Niewydolność serca – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy”, „Koordynowana opieka nad pacjentem z niewydolnością serca – co na to decydenci?”, atakże „Jedyny taki projekt w skali świata – telerehabilitacja kardiologiczna u osób z niewydolnością serca – TELEREH-HF.”

Podczas Sympozjum będą miały miejsce również praktyczne warsztaty:ergospirometrii, testów wysiłkowych, EKG dla fizjoterapeutów i techników medycznych, wykorzystania technik mięśniowo-powięziowych u pacjentów kardiologicznych oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Już od 22 lat Sympozjum – organizowane do 2015 roku w Ustroniu – jest miejscem spotkań dyrektorów i ordynatorów klinik, a także szpitali rehabilitacyjnych, lekarzy różnych specjalności, fizjoterapeutów, rehabilitantów, pielęgniarek, dietetyków oraz psychologów.

Wykłady i warsztaty – prowadzone przez wybitnych polskich kardiologów i kardiochirurgów oraz uznanych specjalistów reprezentujących inne zawody medyczne – stanowią niepodważalną wartość merytoryczną spotkania i dotyczą różnych aspektów szeroko pojętej rehabilitacji kardiologicznej.

Bogaty program naukowy oraz szeroki wachlarz prezentowanych zagadnień czynią z Sympozjum najważniejsze wydarzenie naukowe dla wszystkich, którzy zajmują się rehabilitacją kardiologiczną w Polsce.

Więcej informacji na stronie: http://rehabilitacja2018.ptkardio.pl/


Copyright © 2001-2018 WarsawVoice S.A. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem