Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

AKTUALNOŚĆ

V Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse

Zapraszamy do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse, która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2018 r. w Opolu. Hasłem wydarzenia jest „Interdyscyplinarność w nauce i badaniach naukowych”.

Tematyka wydarzenia koncentruje się na problematyce interdyscyplinarności w nauce i badaniach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk biomedycznych, rozumianej jako rodzaj współpracy naukowej badaczy oraz wykorzystywania metod badawczych charakterystycznych dla różnych dyscyplin naukowych w celu uzyskania nowej wiedzy i budowania nowych interdyscyplinarnych czy multidyscyplinarnych pól badawczych. Interdyscyplinarność staje się obecnie elementem paradygmatu badawczego we wszystkich dziedzinach. Przejawia się wielokierunkowym podejmowaniem założeń badawczych i stosowanych metodologii, łączącym dziedziny nauk ścisłych i humanistycznych oraz nauk technicznych i społecznych. Interdyscyplinarność nabiera szczególnego znaczenia w przypadku nauk o zdrowiu.

Program konferencji obejmuje: obrady plenarne z wykładami naukowymi zaproszonych gości, debatę naukową na bazie prezentowanych referatów, prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class (sesja plakatowa) oraz specjalistyczne warsztaty dla młodych naukowców i studentów.

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty - te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

Więcej informacji na stronie: http://e-event24.pl/5th_MSP_Conference/

Kontakt: mgr Bożena Ratajczak-Olszewska, tel. +48 77 44 23 535, e-mail: ratajczakb@wsm.opole.pl


Copyright © 2001-2018 WarsawVoice S.A. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem