Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

AKTUALNOŚĆ

Studenci WUM po raz trzeci świętowali Warszawskie Dni Promocji Zdrowia

8 i 9 marca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyły się III Warszawskie Dni Promocji Zdrowia. Blisko dwieście studentów i studentek z całej Polski przyjechało do Warszawy, by spotkać się z wiodącymi ekspertami i zaprezentować swój dorobek. Temat tegorocznej konferencji brzmiał: „Czy zdrowa dieta w XXI w. jest możliwa? Choroby dietozależne. Edukacja zdrowotna.”

Warszawskie Dni Promocji Zdrowia są jedyną w swoim rodzaju okazją do spotkania studentów z wiodącymi ekspertami i praktykami w swoich dziedzinach. Tegoroczna tematyka konferencji jest wszechobecna w życiu młodych ludzi, trudno jednak trafić na wiarygodne i sprawdzone informacje.– mówił podczas otwarcia konferencji dr n. med. Dominik Olejniczak, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Publicznego, głównego organizatora konferencji.

Tegoroczna konferencja składała się z dwóch paneli tematycznych oraz sesji prezentacji studenckich. W pierwszym z paneli, moderowanym przez dr. n. med. Dominika Olejniczaka, dotyczącym profilaktyki wysokiego stężenia cholesterolu udział wzięli: prof. dr hab. med. Artur Mamcarz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa oraz dr med. Andrzej Marcinkiewiczz Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Jarosław Pinkas - Pełnomocnik Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz Dariusz Poznański z Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. Zaproszeni eksperci zwrócili uwagę na obszar medycyny pracy jako niewykorzystanej szansy na wczesne wykrywanie zaburzeń cholesterolowych.

W drugiej z dyskusji o diecie i odpowiedniej suplementacjiprowadzonej przez dr n. med. Annę Staniszewską z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM udział wzięli: dr n. farm. Anna Kowalczuk – dyr. Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, mgr farm. Michał Byliniak – prezes  Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie, dr Marek Posobkiewicz - Główny Inspektor Sanitarny, dr n. med. Grzegorz Cessak - prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie i dr n. med. Dominik Olejniczak z Zakładu Zdrowia Publicznego WUM.

Wszyscy paneliści zgodnie opowiedzieli się za potrzebą prowadzenia edukacji w zakresie racjonalnego żywienia i suplementacji.

Pełna relacja z dyskusji dostępna jest na stronie partnera społecznego wydarzenia, Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani: www.obywatelezz.pl/warszawskie-dni-promocji-zdrowia-wum/.

 

Źródło informacji: SKN Zdrowia Publicznego sekcja Promocji Zdrowia


Copyright © 2001-2019 WarsawVoice S.A. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem