Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

AKTUALNOŚĆ

Innowacyjne Centrum Edukacyjne dla personelu medycznego i pacjentów otwarte w Warszawie

Najwybitniejsi specjaliści nauk medycznych w Polsce oraz przedstawiciele Ministerstw uświetnili uroczystość otwarcia Centrum Edukacyjnego Baxter. W zorganizowanej z tej okazji debacie wzięli udział specjaliści i autorytety medycyny oraz przedstawiciele instytucji ochrony zdrowia w Polsce.

Centrum Edukacyjne Baxter powstało z myślą o lekarzach, pielęgniarkach oraz pacjentach i ich rodzinach.

Unikalne w skali całej Europy miejsce, gdzie na 600 m2 odbywać się będą szkolenia z anestezjologii i intensywnej terapii, terapii nerkozastępczych, chirurgii, onkologii oraz żywienia pozajelitowego. Wyjątkowość tego miejsca polega na zastosowaniu zaawansowanych technologii szkoleniowych, co daje możliwość przetestowania sprzętu w warunkach zbliżonych do naturalnych, odbycia warsztatów praktycznych, a także śledzenia wideotransmisji bezpośrednio z sali operacyjnej.

Krzysztof Popławski, Dyrektor Generalny Baxter Polska: „Jesteśmy dumni z otwarcia prawdopodobnie jednego z najbardziej innowacyjnych Centrów Edukacyjnych w całej Europie, które pozwala na szkolenie jednocześnie 120 osób z wykorzystaniem nowoczesnych metod przesyłania dźwięku i obrazu oraz interaktywnych perspektyw 3D w sali operacyjnej. Technologie te dadzą możliwość szkolenia specjalistów w zupełnie inny sposób.”

Obok szkolenia praktycznych umiejętności, firma oferuje także panele szkoleniowe dla lekarzy i pielęgniarek, takie jak Akademia Dializy Otrzewnowej czy kursy wiedzy teoretycznej z zakresu anestezjologii, żywienia pozajelitowego i innych. Pacjenci, poza możliwością edukacji teoretycznej i praktycznej dotyczącej samodzielnego korzystania ze sprzętu (np. cyklera do domowej dializy otrzewnowej), będą mogli skorzystać z porad ekspertów, w tym dietetyka czy psychologa. Wykładowcami i szkoleniowcami będą wykwalifikowani eksperci z Polski i z zagranicy – lekarze i pielęgniarki oraz przedstawiciele organizacji pacjenckich.

Edukacja kluczem sukcesu terapeutycznego
Otwarciu Centrum Edukacyjnego Baxter towarzyszyła debata poświęcona roli edukacji środowisk medycznych i jej ścisłego związku z sukcesem terapeutycznym.
W debacie udział wzięli najwybitniejsi specjaliści świata polskiej medycyny: Wiceminister Zdrowia Zbigniew Król, prof. Ryszard Gellert, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Nefrologii; Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. Stanisław Kłęk, Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN), prof. Radosław Owczuk – Konsultant Krajowy w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii i prof. Grzegorz Wallner – Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Ogólnej. Środowisko pielęgniarek reprezentowała Aneta Trzcińska z Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych, a pacjentów - Beata Ambroziewicz z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Podczas debaty dyskutowano na temat znaczenia ciągłej edukacji i poszerzania wiedzy kadry medycznej oraz znaczącej roli innowacyjnych placówek edukacyjnych. Omówiono wyzwania systemowe w obszarze edukacji środowisk medycznych w dobie rozwijających się innowacji
w medycynie oraz potrzeb lekarzy i pacjentów.

Nieustanne pogłębianie wiedzy o bieżących osiągnięciach nowoczesnej medycyny oraz wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami są nieodzowną częścią pracy personelu medycznego.

„Ciągłe szkolenia są specjalistom niezbędne do tego by na bieżąco uaktualniać wiedzę o postępach medycyny tak, by leczyć pacjentów zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki. Postęp nowoczesnej medycyny  w dobie  rozwijającej się w postępie geometrycznym digitalizacji i idącemu z nią równolegle rozwojowi technologicznemu jest niezwykle szybki i przynosi nieustannie nowe odkrycia z zakresu diagnostyki i terapii”– twierdzi prof. Ryszard Gellert, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Nefrologii; Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego„Ważne jest, aby kadra medyczna w Polsce miała jak najszerszy dostęp do  takich ośrodków, w których będzie mogła opanowywać korzystanie z nowoczesnych technologii i wymieniać doświadczenia oraz uaktualniać i pogłębiać przedstawione profesjonalnie najnowsze osiągnięcia nauk medycznych.” – mówił podczas debaty.

 

Źródło informacji: FleishmannHillard


Copyright © 2001-2020 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem