Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

AKTUALNOŚĆ

III edycja ogólnopolskiej akcji Polscy Okuliści Kontra Jaskra

Z okazji Światowego Tygodnia Jaskry, który w tym roku obchodzony jest w dniach 10-16 marca, już po raz trzeci odbędzie się ogólnopolska akcja bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku jaskry. Akcja realizowana jest przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO) i Sekcję Jaskry PTO, przy współudziale Polskiego Związku Niewidomych. W ubiegłych latach przebadaliśno ponad 6000 pacjentów. Aż 40 procent z nich zostało skierowanych do dalszej diagnostyki jaskry. Gabinety można rejestrować za pośrednictwem strony tydzienjaskry.pl do końca lutego 2019 r. Udział w akcji to nie tylko działanie na rzecz propagowania zdrowia, ale również doskonała forma promocji dla lekarzy i gabinetów okulistycznych.

Akcja Polscy Okuliści Kontra Jaskra to trwająca od 2017 roku inicjatywa Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i lekarzy okulistów z całej Polski, mająca na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat jaskry oraz zwiększenie jej wykrywalności we wczesnych stadiachzaawansowania, a tym samym uratowanie wzroku pacjentów, którzy są nieświadomi swojej choroby.

Ideą projektu jest przeprowadzenie badania przesiewowego w kierunku jaskry tj. badania budowy dna oka, grubości rogówki, ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz wywiadu lekarskiego u pacjentów, którzy nie odwiedzili okulisty co najmniej przez rok i nie są chorzy na jaskrę.

Każdy z gabinetów okulistycznych, który do 28 lutego przystąpi do akcji, po zdeklarowaniu liczby bezpłatnych badań oferowanych pacjentom, otrzyma pakiet startowy w skład którego wchodzić będą: plakat informacyjny, ulotki informacyjne dla pacjentów oraz wydrukowane kwestionariusze badania przesiewowego (1 szt./pacjenta).

- Udostępnianie pacjentom bezpłatnych badań w kierunku wczesnego wykrycia jaskry to bardzo ważny krok w walce z tą podstępną chorobą. W przypadku jaskry nie możemy mówić o profilaktyce, a jedynie o wczesnej diagnostyce. Tym bardziej ważne stają się inicjatywy mogące wpłynąć na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców naszego kraju – podkreśla prof. Iwona Grabska-Liberek Kierownik Kliniki Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego SPSK im. prof. dr W. Orłowskiego w Warszawie, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Okulistyki, Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.Jako Polskie Towarzystwo Okulistyczne liczymy, że w tym roku gabinetów, które wspólnie z nami zechcą realizować akcję będzie jeszcze więcej niż w latach ubiegłych – dodaje profesor Liberek.

Jaskra jest drugą po zaćmie najczęstszą przyczyną ślepoty w krajach rozwiniętych, jednak zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia(WHO) dużo groźniejszą, ponieważ utrata wzroku jest nieodwracalna. W Polsce, z uwagi na to iż jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, problem jaskry może dotyczyć już nawet miliona osób. Szacuje się, że tylko połowa z nich została zdiagnozowana. Powodem jest niska świadomość społeczna oraz bezobjawowy przebieg choroby. Aż w 90% przypadków jaskra przebiega bez widocznych dolegliwości, dlatego kluczowe stają się regularne badania wzroku.

Lista placówek, które przyłączą się do projektu dostępna będzie od 1 marca na stronie tydzienjaskry.pl oraz pto.com.pl.

 

Źródło informacji: Compass PR


Copyright © 2001-2019 WarsawVoice S.A. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem