Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

AKTUALNOŚĆ

VI Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse Opole 23-24 maja 2019 r.

Tematyka VI Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse koncentruje się na problematyce komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych projektów w obszarze szeroko rozumianej opieki zdrowotnej, w tym aspektów prowadzenia badań i ich upowszechniania w środowisku gospodarczym, zagadnień prawnych oraz dotyczących własności intelektualnej.

Program konferencji obejmuje: obrady plenarne z wykładami naukowymi zaproszonych gości, debatę naukową na bazie prezentowanych referatów, prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class (sesja plakatowa) oraz specjalistyczne warsztaty dla młodych naukowców i studentów. Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty - te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji.
Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

Master Class oraz sesja e-plakatowa
Zapraszamy do aktywnego udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse i zaprezentowania swoich prac w ramach Master Class/Sesji e-Plakatowej. Ekspozycja e-plakatów przewidziana jest przez cały czas trwania Konferencji, omówienie zgłoszonych e-plakatów – w drugim dniu Konferencji. Autorzy pięciu najlepszych streszczeń zostaną zakwalifikowani do prezentacji ustnej podczas Master Class (pierwszy dzień Konferencji), która będzie współprowadzona przez Wykładowców Konferencji.

Streszczenia należy zgłaszać do 31 marca 2019 roku na adres: k.szwamel@interia.pl.

Strona konferencji: http://e-event24.pl/6th_MSP_Conference/


Copyright © 2001-2020 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem