Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

AKTUALNOŚĆ

XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Astma, Alergia i POChP”

Zapraszamy do udziału w XIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Astma, Alergia i POChP”, która odbędzie się w dniach 29-31 sierpnia 2019 r. w Jachrance k. Warszawy. Tegoroczna konferencja będzie wyjątkowa – bedziemy świętować czterdziestolecie spotkań w Jachrance.
Tematami wiodącymi będą zagadnienia dotyczące patogenezy czynników przyczynowych, w tym wpływu środowiska, na rozwój i przebieg reakcji alergicznych astmy i POChP, najnowsze wytyczne dotyczące postepowania w alergii i chorobach obturacyjnych; mechanizmy i zasady stosowania nowych leków, postępy w terapii inhalacyjnej i terapii biologicznej oraz wyniki nowych badań klinicznych.

Organizatorem konferencji jest Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Komitet Naukowy konferencji tworzą:

  • Prof. Ryszarda Chazan
  • Prof. Halina Batura-Gabryel
  • Prof. Paweł Górski
  • Prof. Karina Jahnz-Różyk
  • Prof. Rafał Krenke
  • Prof. Marek Kulus
  • Prof. Władysław Pierzchała
  • Prof. Paweł Śliwiński

Wydarzenie objęli patronatem:

  • JM Rektor WUM – prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
  • Komitet Nauk Klinicznych Polskiej Aademii Nauk

Program konferencji obejmuje liczne sesje wykładowe, panele ekspertów i warsztaty.
Ramowy program i pozostałe informacje są dostępne pod adresem: www.konferencjajachranka.pl.

Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne.

Biuro Organizacyjne:
Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Kaludyny 38/117, 01-684 Warszawa
e-mail: biuro@pharma2pharma.pl
tel.: 22 254 86 95, faks: 22 100 56 02


Copyright © 2001-2019 WarsawVoice S.A. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem