Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

AKTUALNOŚĆ

Granty i nagrody Naukowej Fundacji Polpharmy

W czerwcu 2019 r. podczas oficjalnej uroczystości w Warszawie zostały wręczone granty i nagrody laureatom konkursów Naukowej Fundacji Polpharmy. Są wśród nich autorzy prac najwyżej ocenionych przez recenzentów i Radę Naukową w XVII konkursie grantowym, laureaci konkursu o stypendium doktoranckie oraz konkursu na najlepsze prace magisterskie z Wydziałów Farmaceutycznych uczelni medycznych z całej Polski. Po raz pierwszy Fundacja przeprowadziła w tym roku konkurs na wykorzystanie nowych technik mobilnych w medycynie. Podczas uroczystości zostały zaprezentowane zwycięskie projekty i wręczone nagrody pieniężne. 18 laureatów wszystkich konkursów otrzymało w tym roku ponad 1,5 miliona złotych.

Tematem  przeprowadzonej w 2018 roku XVII edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji były: „Modyfikacje epigenetyczne w chorobach u ludzi”.Na konkurs wpłynęło 16 wniosków.

Decyzją zarządu Fundacji granty o łącznej wartości 1 148 840,00 złotych otrzymali:

  • prof. dr hab. n.med. Marek Niedoszytko, Klinika Alergologii Katedry Pneumonologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
    Tytuł projektu: Badanie znaczenia procesów epigenetycznych w patogenezie mastocytozy nadzieją na znalezienie nowych możliwości terapeutycznych.
    Wartość grantu: 549 840,00 zł.
  • prof. dr hab. n.med. Tomasz Sarnowski, Zakład Biosyntezy Białka Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
    Tytuł projektu: Identyfikacja epigenetycznych mechanizmów regulujących ekspresję kluczowych supresorów nowotworzenia w jasnokomórkowym raku nerki.
    Wartość grantu: 599 000,00 zł

Naukowa Fundacja Polpharmy  zgodnie ze swoją misją „Pomagamy Ludziom Nauki” wspiera rozwój nauk medycznych i farmaceutycznych. Podczas uroczystości Dr Wojciech Kuźmierkiewicz, Prezes Zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy podsumował dotychczasowy dorobek Fundacji mówiąc - „ Mam przyjemność pracować na rzecz Fundacji nieprzerwanie od 2001 roku. Pierwszy konkurs na najlepszy projekt badawczy przeprowadziliśmy w 2002 roku. W 17 edycjach konkursu nadesłano 661projektów i przyznano 72 granty naukowe  o łącznej wartości 21 269 422 zł. Zakończonych zostało już 58. projektów finansowanych z grantów Fundacji”.

Obserwując niespotykany dotąd rozwój nowych technik we wszystkich dziedzinach medycyny, Fundacja postanowiła podjąć współpracę z twórcami technik mobilnych. W 2019 roku przeprowadziła nowy konkurs pt.: „Wykorzystanie technik mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych”. Do konkursu zostało zgłoszonych 45 aplikacji mobilnych. Autorom trzech najlepszych projektów Fundacja przyznała nagrody pieniężne o łącznej wartości 260 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój aplikacji. Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 100 tys. zł otrzymał dr biocybernetyki i inżynierii biomedycznej Norbert Żołek, dyrektor ds. badań i rozwoju w Sensoriumlab, za aplikację „4Brain”  monitorującą rozwój zaburzeń neurologicznych (np. w chorobie Parkinsona i Alzheimera) za pomocą prostego testu /gry na komputery i smartfony. Drugie miejsce ex aequo i nagrody po 80 tys. zł otrzymali: dr n. med. Łukasz Kołtowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za  mobilny, telemedyczny system diagnostyki, monitorowania i leczenia pacjentów z chorobami płuc – AioCare oraz dr n. med. Izabela Rozmiłowska z Oddziału Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala  klinicznego nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, za aplikację mobilną "Time is brain" dedykowaną pacjentom po udarze mózgu bądź z czynnikami ryzyka.

Jerzy Starak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA  w swoim wystąpieniu powiedział - Postęp technologii  wyznacza nam nowy model dbania o zdrowie. Naukowcy twierdzą, że  do 2050 roku co trzeci człowiek w Europie będzie mieć więcej niż 60 lat. W dobie starzejącego się społeczeństwa i chorób cywilizacyjnych, coraz większego znaczenia nabiera cyfryzacja opieki zdrowotnej, wsparcie pracowników ochrony zdrowia i udostępnianie pacjentom mobilnych usług medycznych. Wykorzystując potencjał technologii, chcemy być wsparciem dla pacjentów w trosce o długie i zdrowe życie, dostarczając kompleksowe rozwiązania prozdrowotne. Mogą być one połączeniem farmaceutyków i nowych usług, urządzeń medycznych czy platform edukacyjnych.”

Na zakończenie spotkania laureaci i zaproszeni goście wysłuchali wykładu prof. Cezarego Szczylika pt. "Rola immunoterapii w leczeniu nowotworów".

Naukowa Fundacja Polpharmy to jedna z największych w Polsce organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Została założona w 2001 roku. Środki finansowe, ponad 21 mln przeznaczone na działalność statutową Fundacji, w całości pochodzą z budżetu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA.

Poniżej prezentujemy pełną listę tegorocznych laureatów:

Granty
1. Prof. Marek Niedoszytko, Gdańskie Uniwersytet Medyczny, Klinika Alergologii, Katedra Pneumonologii i Alergologii
Tytuł projektu: Badanie znaczenia procesów epigenetycznych
w patogenezie mastocytozy nadzieją na znalezienie nowych możliwości terapeutycznych.
2. Prof. Tomasz Sarnowski, IBB PAN Zakład Biosyntezy Białka, Warszawa
Tytuł projektu: Identyfikacja epigenetycznych mechanizmów regulujących ekspresję kluczowych supresorów nowotworzenia
w jasnokomórkowym raku nerki.

Stypendia naukowych dla 10 doktorantów
1. Aleksandra Sobolewska-Włodarczyk, UM Łódź
2. Hubert Zatorski, UM Łódź
3. Mikołaj Mizera, UM Poznań
4. Kamil Kobak, UM Wrocław
5. Krzysztof Ozierański, WUM
6. Paulina Wieszczy, CMKP
7. Adrian Chrobak, UJ CM
8. Magdalena Pisarska UJ CM
9. Jakub Jończyk, UJ CM
10. Agnieszka Borsuk-De Moor, GUMed

Konkurs plakatowy
II nagroda ex aequo:
Paulina Wieszczy, CMKP oraz Jakub Jończyk, UJ CM
I nagroda:
Hubert Zatorski, UM Łódź

Konkurs techniki mobilne
II nagroda:
dr n. med. Izabela Rozmiłowskaz Oddziału Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala  klinicznego nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, za aplikację mobilną "Time is brain" dedykowaną pacjentom po udarze mózgu bądź z czynnikami ryzyka;
oraz
dr n. med. Łukasz Kołtowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za mobilny, telemedyczny system diagnostyki, monitorowania i leczenia pacjentów z chorobami płuc – AioCare.

I nagroda:
dr biocybernetyki i inżynierii biomedycznej Norbert Żołek, dyrektor ds. badań i rozwoju w Sensoriumlab, za aplikację „4Brain” monitorującą rozwój zaburzeń neurologicznych (np. w chorobie Parkinsona i Alzheimera) za pomocą prostego testu /gry na komputery i smartfony.

Konkurs prac magisterskich
III nagroda:
Alicja Gawalska„Modelowanie molekularne inhibitorów fosfodiesterazy typu 4 i 7” Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Zakład Chemii Leków, Katedra Chemii Farmaceutycznej, opiekun dr n. farm. Adam Bucki
II nagroda:
Anna Stefaniak „Zastosowanie metabolomiki w poszukiwaniu mechanizmu powstawania zespołu policystycznych jajników” Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki, opiekun dr inż. Magdalena Buszewska-Forajta
I nagroda:
Agnieszka Bazela „Technologiczna próba wykonania tabletek szybko rozpadających się w jamie ustnej tworzących in situ mukoadhezyjny film” Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Technologii Postaci Leku,Katedra Farmacji Stosowanej, opiekun dr n. farm. Michał J. Nachajski

 

Źródło informacji:

BCMFD media communications


Copyright © 2001-2020 WarsawVoice S.A. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem