Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

AKTUALNOŚĆ

Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości dla prof. Tadeusza Tołłoczko

24 czerwca br. minister zdrowia Łukasz Szumowski wręczył prof. Tadeuszowi Tołłoczko – wieloletniemu redaktorowi naczelnemu miesięcznika Terapia i rektorowi Warszawskiej Akademii Medycznej w latach 1990-1996 odznakę okolicznościową „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości”, stanowiącą wyróżnienie pracowników medycznych najbardziej zasłużonych dla ochrony zdrowia w Polsce.

Odznakę przyznaną przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego otrzymały osoby mające wpływ na kształtowanie i rozwój suwerenności oraz tożsamości narodowej w różnych dziedzinach, w tym ochronie zdrowia. Nagrodzeni swoją pracą przyczynili się do rozwoju ochrony zdrowia m.in. poprzez wprowadzanie innowacji w metodach diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych czy usprawnianie metod pracy w jednostkach ochrony zdrowia.

Profesor Tadeusz Tołłoczko, wybitny chirurg, przez ponad czterdzieści lat był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Medycznej w Warszawie, pełniąc m.in. stanowiska Kierownika Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantologii, Prorektora i Rektora.

Jest autorem ponad 250 prac naukowych, wielu opracowań publicystycznych i podręczników. Był członkiem wielu polskich i międzynarodowych organizacji lekarskich, pełnił m.in. funkcję Prezesa Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Prezydenta International Hospital Federation.

Oprócz prof. Tadeusza Tołłoczko odznaczeni zostali również:

 • dr n. med. Mieczysław Błaszczyk, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy w Otwocku
 • prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka, kierownik I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia w Narodowej Radzie Rozwoju
 • dr med. Konrad Dziobek, dyrektor Centrum Onkologii w Krakowie
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie-Aninie
 • Jerzy Jaskuła, ratownik medyczny z Zakładu Dydaktyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński, kierownik Katedry Fizjoterapii i Zakładu Patologii Ogólnej, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu Bielańskim
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Noszczyk, związany z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, kierownik Oddziału Klinicznego Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, kierownik Katedry Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter, były kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski, były kierownik Zakładu Izotopów i Zakładu Medycyny Nuklearnej Akademii Medycznej w Warszawie, wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
 • prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, były kierownik Katedry Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, były minister zdrowia
 • Alicja Żuk, pielęgniarka, kierownik Poradni Centrum Attis

Copyright © 2001-2020 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem