Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

AKTUALNOŚĆ

43. Ogólnopolskie Sympozjum i Warsztaty Alergologiczne„Alchemia skutecznej alergologii. Astma – co powinien lekarz, co może chory”

Serdecznie zapraszamy na 43. Ogólnopolskie Sympozjum i Warsztaty Alergologiczne, które odbędą się 5 października w Łodzi, w hotelu Ambasador PREMIUM, przy ul. Kilińskiego 145. 

Pod patronatem
Sekcji Otolaryngologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Przewodniczący Sekcji:
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko

Komitet Naukowy
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk (Łódź)
Dr hab. n. med. Marcin Kurowski (Łódź)
Dr n. med. Piotr Dąbrowiecki (Warszawa)
Dr n. med. Emilia Majsiak (Lublin)

Komitet Organizacyjny
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko
Dr n. med. Angelika Szwed-Kowalska
Mgr Aneta Robak

 

Program

Sesja I. 09.30 - 11.30

TEMAT:  Co może lekarz, a co powinien chory na astmę w diagnostyce i profilaktyce astmy.
Przewodniczący sesji: Prof. dr  hab.  n. med. Krzysztof Buczyłko,  dr hab. n. med. Marcin Kurowski (Łódź), dr n. med. Piotr Dąbrowiecki (Warszawa)

9.30 - 09.35  Otwarcie 43 Ogólnopolskiego Sympozjum i Warsztatów Alergologicznych
Przywitanie uczestników, wprowadzenie tematu sympozjum- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko

9.35 – 10.00. Wykład 1.  Lekarz a chory na astmę. Leczenie zapalenia w warunkach zaburzeń emocjonalnych wynikających z incydentów niedotlenienia w ataku astmy, czy terapia „skurczu oskrzeli na tle emocjonalnym”? Czy to pokutujące wśród lekarzy twierdzenie o nieuleczalności astmy skłania chorych do szukania pomocy u tzw. uzdrawiaczy? Wiedza i empatia alergologa wobec naporu pseudo – medycyny.
Prof. dr hab. med. Krzysztof Buczyłko (Łódź).

10.00 – 10.05 Dyskusja

10.05-10.30. Wykład 2. Organizacje chorych na astmę a lekarz w dobie globalizacji i Internetu. Współpraca czy hejt? Rola monitoringu powietrza i opadu pyłków. Nowa wielka rola szkół astmy.
Dr n. med. Piotr Dąbrowiecki (Warszawa).

10.30-10.35 Dyskusja

10.35- 10.55 Wykład 3.SMART PEAK FLOW- inteligentny elektroniczny miernik szczytowego przepływu z aplikacją telefoniczną do monitorowania astmy. Kluczowa rola pacjenta w Jego chorobie. Profilaktyka zaostrzeń, Ocena terapii. Uzyskanie wpływu na przebieg choroby.
Dr n. med. Emilia Majsiak (Lublin).

10.55-11.00 Dyskusja

11.00-11.25 Wykład 4.Jak należy według lekarza oceniać kontrolę astmy w gabinecie alergologicznym? Czy rola pacjenta w tej przewlekłej chorobie powinna być bierna czy aktywna?
Dr hab. n. med. Marcin Kurowski (Łódź).

11.25-11.30. Dyskusja

11.30- 12.00. Przerwa na kawę.

Sesja II. 12.00- 13.30

TEMAT: Dobre i złe leczenie astmy i alergii. Na czym polegają różnice? Monitorowanie naturalnego przebiegu astmy.
Przewodniczące sesji: Prof. dr  hab.  n. med. Paweł Górski (Łódź),  prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński (Łódź), dr n. med. Emilia Majsiak (Lublin)

12.00-12.25 Wykład 5.Dlaczego różni specjaliści odmiennie traktują chorego z astmą? Dlaczego niektórzy pacjenci ufają znachorom? Czy nadal potrzebna jest alergologia, jako samodzielna specjalizacja?
Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

12.25-12.30 Dyskusja

12.30-13.00 Seminarium - zajęcia praktyczne. Demonstracje nowoczesnych technik diagnostyki smart peak- flow- meter, tele- diagnostyki spirometrycznej i podobnych pionierskich wdrożeń, wobec technik klasycznych- czyli scenki na żywo: „Dlaczego pacjent przychodzi do alergologa, pulmonologa i lekarza POZ-u”?Zespoły par wykładowców- lekarzy i specjalnie zaproszonych chorych, demonstrujących wspólnie swoje ciekawe przypadki.

13.00-13.25. Wykład 6. Projekt badawczy sztucznej inteligencji w astmie.
Tomasz Mikosz, Business Head & Co-founder at FindAir.

13.25-13.30. Dyskusja

Sesja III 13.30 - 15.00

TEMAT: Rola lekarza i pacjenta w przeciwzapalnej/objawowej farmakoterapii i immunoterapii astmy według najnowszych konsensusów.
Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk (Łódź), prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński (Łódź), dr n. med. Angelika Szwed-Kowalska (Łódź)

13.30-13.55 Wykład 7. Zadania pacjenta i obowiązki lekarza w  przebiegu skutecznej immunoterapii podskórnej i podjęzykowej.Czy diagnostyka molekularna zmienia role pacjenta i lekarza w kwalifikacji do odczulania? Czy astma pokarmowa ma wpływ na bezpieczeństwo immunoterapii? Czy zawsze należy wykonywać testy natywne i stosować dietę eliminacyjną?
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko (Łódź).

13.55.-14.00 Dyskusja

14.00-14.30  Wykład 8. Najnowsze badania dotyczące zasad leczenia farmakologicznego astmy i związane z nimi zmiany zaleceń.
Prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk (Łódź)

14.30 -14.35 Dyskusja

14.35- 15.00  Dyskusja i podsumowanie Warsztatów. Zalecenia praktyczne. Rozdanie certyfikatów.
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko  (Łódź)

15.00-15.30    Obiad


Copyright © 2001-2020 WarsawVoice S.A. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem