Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

AKTUALNOŚĆ

Badanie nt. raka płuca pokazuje bariery w dostępie pacjentów w Europie do opieki onkologicznej

Rak płuca jest główną przyczyną śmierci z powodu nowotworu na całym świecie. Według WHO w 2018 r. zdiagnozowano go u 470 000 Europejczyków, a 388 000 Europejczyków zmarło z powodu tej choroby. Rak płuca dzielimy na drobnokomórkowy i niedrobnokomórkowy. Najczęstszym rodzajem raka płuca jest nowotwór niedrobnokomórkowy (NDRP) i stanowi on około 85% wszystkich przypadków. Rak drobnokomórkowy płuca (DRP) stanowi około 10–15% wszystkich przypadków. W Polsce, co roku rejestruje się ok. 23 tys. nowych zachorowań na raka płuca, a z jego powodu umiera nawet 24 tys. Polaków.
Na Europejskim Forum Onkologicznym zostały zaprezentowane wstępne dane z raportu „Breathingin a new era”, na temat polityki zdrowotnej dotyczącej raka płuca, przygotowanego przez The Economist Intelligence Unit (EIU) i wspieranego przez firmę MSD. Badanie drugiej fazy podsumowuje dane z 27 krajów europejskich.

MSD przedstawiło wstępne wyniki badań przeprowadzonych przez The Economist Intelligence Unit (EIU) na temat raka płuca, które pokazują, jak różne jest podejście do tego schorzenia w całej Europie. W badaniu podkreślono, że należy zmienić świadomość w wielu kwestiach dotyczących tej choroby tak, aby przestała być stygmatyzująca oraz w celu zapewnienia pacjentom dostępu do najlepszej możliwej opieki, w jak najkrótszym czasie. Dane zostały przedstawione na kilka dni przed oficjalnym rozpoczęciem przez Komisję Europejską konsultacji w sprawie europejskiego planu walki z rakiem.

- Sytuacja w obszarze raka płuca pozostawia wiele do życzenia. W Europie 1 na 5 wszystkich zgonów z powodu nowotworów jest spowodowany rakiem płuca. Rak płuca zabija tyle samo Europejczyków, ile rak piersi, jelita grubego i prostaty łącznie. Raport wskazuje konkretne i możliwe do zastosowania rozwiązania mające na celu polepszenie sytuacji pacjentów z rakiem płuca w poszczególnych krajach - skomentowała Mary Bussell, Associate w The Economist Intelligence Unit.

Z raportu wynika, że pośród 27 analizowanych krajów cztery z nich (15%) nie mają Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO). Kolejnych 14 krajów nie zaktualizowało strategii w ciągu ostatnich pięciu lat, a tylko jeden ma plan kontroli specyficzny dla raka płuca i jest to Polska.

Krajowe wytyczne zawarte w Narodowej Strategii Onkologicznej powinny obejmować szybką ścieżkę opieki dla osób z podejrzeniem raka płuca w celu przeprowadzenia badań diagnostycznych oraz zapewnienia jak najszybszego skierowania pod opiekę specjalistyczną. Chociaż 26 z 27 krajów objętych badaniem ma krajowe wytyczne kliniczne dotyczące raka płuca, nadal istnieją znaczące rozbieżności:

  • W 11 krajach nie ma zapewnionej szybkiej ścieżki diagnostycznej dla pacjentów, którzy podejrzewają u siebie raka płuca.
  • 12 krajów nie określa czasu, w którym należy przeprowadzić badania diagnostyczne u pacjentów z podejrzeniem raka płuca.
  • 15 krajów nie zapewnia szybkiego dostępu do specjalistycznej lub wysoce specjalistycznej opieki zdrowotnej po postawieniu diagnozy raka płuca.
  • 3 kraje nie uwzględnią w wytycznych klinicznych dotyczących raka płuca szybkiej ścieżki diagnozowania lub szybkiego skierowania na specjalistyczną lub wysoce specjalistyczną opiekę zdrowotną. Są one jednak uwzględnione w polityce rządowej, umowach krajowych lub są nakazane przez prawo.

- Prezentacja tych danych pojawia się we właściwym czasie. Chociaż Europa zgodziła się co do potrzeby opracowania europejskiego planu walki z rakiem, raport zwraca uwagę na konkretne problemy związane z rakiem płuca i obciążeniem finansowym generowanym przez tę chorobę. Oczywiście istotną rolę mają profilaktyka i promocja zdrowia. Jednocześnie wiemy, że wczesne wykrycie i szybkie skierowanie na leczenie mają kluczowe znaczenie dla poprawy wyników leczenia pacjentów - rak płuca to wyścig z czasem. Badanie pokazuje, że mamy wiele do zrobienia.- powiedział Deepak Khanna, starszy wiceprezes i regionalny prezydent onkologii w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Kanadzie, MSD.

- Przedstawione dane pomagają nam lepiej zrozumieć specyfikę raka płuca. Ponieważ opracowujemy Europejski plan walki z rakiem mający na celu zmniejszenie obciążenia nowotworami u pacjentów, ich rodzin i systemów opieki zdrowotnej oraz zaradzenie nierównościom związanym z chorobą, ważne jest zebranie wszelkich dostępnych informacji na temat najlepszych praktyk oraz wiedzy z badań i doświadczeń klinicznych, które pomogą nam zbudować solidną bazę dowodową dla lepszego kształtowania polityki. - dodał Martin Seychell, zastępca dyrektora generalnego, DG SANTE, Komisja Europejska.

O badaniu
W badaniu przeanalizowano 17 wskaźników wydajności z 27 krajów - Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Izraela, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Federacji Rosyjskiej, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Wskaźniki zostały podzielone na pięć obszarów koncentrujących się na stopniu, w jakim dany kraj uważa raka płuca za priorytet strategiczny i problem zdrowia publicznego, zapewnia terminowe świadczenie usług diagnostycznych i terapeutycznych oraz jakość rejestrów nowotworowych, które mogą pomóc w prowadzeniu wysokiej jakości badań. Każdy kraj otrzymał ocenę za wszystkie 17 wskaźników. Po przydzieleniu wstępnej oceny punktowej każdemu krajowi przeprowadzono narodowe warsztaty z ekspertami zewnętrznymi (środowiskiem naukowym, pacjentami, decydentami) w celu omówienia wyników i opracowania zaleceń dotyczących poprawy polityki i programu. Wstępne wyniki pierwszego etapu badania zostały przedstawione na Europejskim Forum Onkologicznym 2018 w Brukseli. Przeanalizowano jeszcze 16 krajów, a wstępne wyniki tego drugiego etapu przedstawiono na Europejskim Forum Raka 2020 w Brukseli. Raport końcowy z pełną analizą wyników oczekiwany jest wiosną 2020 r. Badanie porównawcze Economist Intelligence Unit jest wspierane przez MSD. Decyzje edytorskie należą do The Economist Intelligence Unit. Polska premiera raportu miała miejsce 16 stycznia br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Źródło informacji: ExpertPR


Copyright © 2001-2020 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem