Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

AKTUALNOŚĆ

VII Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse: Promowanie dostępności nauki: zarządzanie danymi Open Access.

W dniach 7-8 maja odbędzie się w Opolu VII Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem "Promowanie dostępności nauki: zarządzanie danymi Open Accesss". Tematyka konferencji dotyczy nauk biomedycznych i pokrewnych oraz zarządzania danymi badawczymi w otwartym dostępie.

Program konferencji obejmuje: sesję plenarną (wykładową), debatę naukową, prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class, modułu dla młodych naukowców, w tym studentów oraz sesji e-plakatowej oraz specjalistyczne warsztaty w zakresie zarządzania danymi badawczymi.

Tematyka Konferencji koncentruje się na prezentacji wyników badań naukowych oraz zdobyciu nowej wiedzy w zakresie nauk biomedycznych i nauk pokrewnych w korelacji z aktualnymi zagadnieniami zarządzania danymi badawczymi w otwartym dostępie i zwiększania świadomości społecznej w zakresie upubliczniania dostępu do danych badawczych. Zapraszamy również uczestników z innych zespołów interdyscyplinarnych.

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty oraz atrakcyjna cena - te cechy wyróżniają Konferencję w skali krajowych propozycji. Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

Opłata za udział w konferencji – udział w wykładach zagranicznych prelegentów, sesji plakatowej, module Master Class i warsztatach - wyniesie 250 zł. Rejestracja na konferencję możliwa będzie od stycznia 2020 r.

Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na: https://expandio.pl/7th_MSP_Conference/#about


Copyright © 2001-2020 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem