Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

AKTUALNOŚĆ

W trosce o dostępność leków. W sejmie powstał parlamentarny zespół ds. bezpieczeństwa lekowego i rynku aptecznego w Polsce

Dostępność leków to pojęcie odmieniane ostatnio przez wszystkie przypadki w kontekście koronawirusa. „Jest to zarazem kluczowy aspekt dla polityki zdrowotnej państwa” – podkreślają członkowie nowo powstałego zespołu parlamentarnego ds. bezpieczeństwa lekowego i rynku aptecznego w Polsce. Zespół zajmować się będzie mechanizmami gwarantującymi dostęp do leków, ale też systemem monitorowania obrotu produktami leczniczymi, rozwiązaniami legislacyjnymi sprzyjającymi utrzymaniu i przyciągnięciu produkcji substancji czynnych oraz medykamentów na terenie Polski.

Wśród czynników wpływających na politykę lekową znajdują się przepisy regulujące dostęp do zawodu farmaceuty oraz zasady prowadzenia aptek i punktów aptecznych. Członkowie zespołu będą przyglądali się skutkom wstrzymanego w ostatnich latach procesu koncentracji rynku przez duże sieci apteczne, a także negatywnym implikacjom odwróconego łańcucha dystrybucji leków oraz nielegalnej odsprzedaży leków za granicę. Zespół będzie dążył do weryfikacji skuteczności Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, funkcjonującego od 1 kwietnia 2019 r., oraz reagował na przypadki nadużywania przepisów do nakładania niecelowych kar na apteki.

Zgodnie z przyjętymi założeniami zespół przeprowadzi analizę makrotrendów dotyczących produkcji substancji czynnych oraz leków, w szczególności pod kątem przenoszenia ich produkcji do krajów azjatyckich. Jednym z jego celów będzie wypracowanie rozwiązań legislacyjnych sprzyjających utrzymaniu i przyciągnięciu produkcji substancji czynnych oraz leków na terenie Polski, zwłaszcza w odniesieniu do szczepionek i leków wymagających szczególnych warunków przechowywania oraz o podniesionym ryzyku negatywnych skutków zdrowotnych dla pacjentów.

Powstanie zespołu zainicjował poseł Paweł Rychlik – farmaceuta z Wielunia, absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Samorządowiec i polityk PiS, po studiach pracował w jednej z wieluńskich aptek. W parlamencie zasiada od 2015 roku, kiedy to kandydował w okręgu sieradzkim. Już w czasie swojej pierwszej kadencji jako członek sejmowej komisji zdrowia brał udział w pracach przy projektach dotyczących polityki lekowej.

W skład zespołu parlamentarnego ds. bezpieczeństwa lekowego i rynku aptecznego w Polsce weszli również: Marcin Duszek, Zbigniew Grzegorz Hoffmann, Grzegorz Lorek, Marta Kubiak i Grzegorz Wojciechowski.

 

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP


Copyright © 2001-2020 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem