Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

AKTUALNOŚĆ

Pandemia koronawirusa - gdzie szukać informacji

11 marca Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan pandemii - to oznacza, że zagrożony zakażeniem jest każdy mieszkaniec globu. W ślad za tym, 12 marca, minister zdrowia, prof. Łukasz Szumowski podał, że w Polsce został wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

To oznacza, że w kolejnych rozporządzeniach minister zdrowia może wprowadzić np.:

  1. czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
  2. czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
  3. czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
  4. zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
  5. obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
  6. nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.

Informacje nt. koronawirusa w Polsce i zaleceń dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby można znaleźć na stronach:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://gis.gov.pl/

https://pssewawa.pl/


Copyright © 2001-2020 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem