Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

AKTUALNOŚĆ

INFARMA o deklaracji MZ w sprawie poprawy dostępu do badań patomorfologicznych

INFARMA z nadzieją odnosi się do deklaracji Ministerstwa Zdrowia w zakresie poprawy dostępu do badań patomorfologicznych w Polsce i poprawy jakości wyników tych badań. Jednocześnie wierzy, że deklaracje uda się jak najszybciej przekuć w realne działania, w tym między innymi wdrożenie rozporządzenia w sprawie pilotażu finansowania badań patomorfologicznych. Zmiany w tym zakresie pozwolą szybciej i lepiej diagnozować polskich pacjentów, a także skuteczniej ich leczyć dzięki rozwiązaniom medycyny personalizowanej.

Nowoczesne leczenie coraz częściej jest rodzajem terapii celowanej, kierowanej do tych pacjentów którzy uzyskają najlepszą odpowiedź terapeutyczną. Dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnięć biologii molekularnej, medycyna personalizowana umożliwia diagnozowanie poprzez określanie profilu molekularnego choroby, a następnie dobranie najlepszego leku dla danego pacjenta.

Na listach refundacyjnych pojawia się coraz więcej nowoczesnych leków, stosowanych w ramach terapii celowanych, w szczególności w obszarze onkologii. Aby pacjenci mogli rzeczywiście stać się beneficjentami tych rozwiązań, konieczna jest właściwa diagnostyka molekularna - wysokiej jakości i na czas, która pozwoli chorych zakwalifikować do leczenia. To trudna sytuacja, kiedy lek potencjalnie jest dostępny, ale barierą staje się brak możliwości diagnostycznych. Ale niestety jest to jedna z przyczyn, dla której pacjenci w Polsce wciąż mają bardziej ograniczony dostęp do leczenia zgodnego z wytycznymi medycznymi niż chorzy w innych krajach Unii Europejskiej” – podkreśla Nienke Feenstra, Prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Raport Najwyższej Izby Kontroli „O organizacji, dostępności i jakości diagnostyki patomorfologicznej” wskazuje, że w latach 2017-2019 dostęp do dobrej diagnostyki patomorfologicznej był znacząco ograniczony. Te problemy od kilku lat są przedmiotem zainteresowania i prac w ramach Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Grupa Robocza ds. Medycyny Personalizowanej, działająca w strukturach INFARMY, we współpracy z ekspertami od kilku lat prowadzi działania na rzecz poprawy jakości badań molekularnych. Współpraca z Polską Koalicją Medycyny Personalizowanej - Stowarzyszeniem (PKMP), pod przewodnictwem Prezes dr n. med. Beaty Jagielskiej oraz prof. dr hab. n. med. Andrzejem Marszałkiem, Konsultantem Krajowym w dziedzinie Patomorfologii, jednocześnie Prezesem Polskiego Towarzystwa Patologów oraz Haliną Wąsikowską - Kutaj, dyrektorem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, pozwoliła na określenie kluczowych ograniczeń w zakresie patomorfologii, wymagających natychmiastowej poprawy.

Jednym z kluczowych elementów koniecznych dla poprawy jakości badań diagnostycznych jest urealnienie finansowania tych świadczeń. Od dwóch lat wzrosła wycena świadczeń diagnostyki molekularnej, ale w dalszym na poprawę w tym zakresie czeka diagnostyka patomorfologiczna, która warunkuje pobranie, przygotowanie i dalszą ocenę - w tym molekularną, materiału biologicznego. Dzięki wysiłkom środowiska patomorfologów wkrótce będzie możliwy pilotaż w tej sprawie.

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia przyznają, że konieczne są diametralne zmiany w polskiej patomorfologii i podkreślają, że jesteśmy w trakcie przełomowych zmian w tym obszarze. Wciąż wyczekiwane jest rozporządzanie Ministra Zdrowia dotyczące pilotażu finansowania badań patomorfologicznych, opartego na wystandaryzowanej ścieżce badania patomorfologicznego. Może to oznaczać, że od stycznia 2022 r. badania patomorfologiczne mogłyby być niezależnie finansowane, a NFZ jako płatnik mógłby to uzależnić od spełniania kryteriów jakościowych. 

„Cieszymy się, że Ministerstwo Zdrowia widzi potrzebę zmiany i deklaruje konkretne działania. Wierzymy w szybkie wdrożenie rozporządzenia w zakresie pilotażu finansowania badań patomorfologicznych, a także mamy nadzieję na kolejne kroki, które pozwolą zwiększyć liczbę patomorfologów, poprawić dostępność badań, skrócić czas oczekiwania na wyniki i poprawić jakość tych wyników. Jeżeli Polska chce podjąć starania o poprawę wyników zdrowotnych, poprzez skuteczną walkę o zdrowie swoich obywateli, dynamiczne zmiany w zakresie patomorfologii są absolutnie konieczne. Jestem przekonana, że to będzie bardzo ważny krok w drodze do zapewnienia polskim pacjentom standardu opieki zgodnego z wytycznymi medycznymi.” – apeluje Nienke Feenstra, Prezes INFARMA.

 

Źródło informacji: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA


Copyright © 2001-2020 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem