Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

AKTUALNOŚĆ

Ranking „Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group”

W tegorocznej edycji rankingu udział wzięło 221 szpitali. W tym 101 powiatowych, 54 wojewódzkie, 17 uniwersyteckich, 16 gminnych i 33 ministerialne. Zestawienie nie obejmuje jednostek, które są niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, przychodniami otwartymi, ambulatoriami, lecznictwem otwartym, zakładami medycyny pracy, stacjami pogotowia ratunkowego, oddziałami szpitali, sanatoriami, regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Wszystkie objęte analizą jednostki zostały podzielone na trzy grupy ze względu na wartość przychodu z NFZ. Ocenie zostały poddane następujące wskaźniki:

 • efektywność aktywów pozwalającą na ocenę efektywności zarządzania majątkiem szpitala,
 • rentowność sprzedaży netto, pokazującą jaka część przychodów pozostaje do dyspozycji jednostki po odliczeniu wszelkich kosztów i podatków,
 • dynamikę przychodu z NFZ, czyli procentowy przyrost kontraktu/ryczałtu rok do roku.

Autorem metodologii rankingu i obliczeń jest BFF Banking Group. Klasyfikacja opiera się wyłącznie na informacjach zawartych w sprawozdaniach finansowych placówek za 2018 r. i nie obejmuje innych danych.

Poniżej przedstawiamy pierwszą 10-kę w każdej z 3 kategorii rankingu.

Kategoria: Kontrakt NFZ niższy i równy 39 mln PLN

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie
 2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej
 3. Szpital Powiatowy w Sławnie
 4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie
 5. Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach
 7. Szpital Powiatowy w Chmielniku
 8. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. Dr Stefana Jasińskiego w Zakopanem
 9. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku
 10. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Kategoria: Kontrakt NFZ wyższy niż 39 mln i równy 89 mln PLN

 1. Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
 2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
 3. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi
 4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
 5. Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
 6. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
 7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
 8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
 9. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
 10. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

Kategoria: Kontrakt NFZ wyższy niż 89 mln PLN

 1. Szpital Powiatowy w Radomsku
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 3. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
 4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
 5. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
 7. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
 8. Instytut Hematologii I Transfuzjologii w Warszawie
 9. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
 10. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Wydarzenie to, oprócz wyróżnienia najlepszych szpitali, jest także doskonałą okazją do rozpoczęcia konstruktywnej dyskusji na temat przyszłości obiektów użyteczności publicznej i rozwiązań, które mogą poprawić ich działanie.

Podczas ceremonii, Radosław Moks, Członek Zarządu BFF Banking Group w Polsce, powiedział: „Istotna jest merytoryczna debata na temat finansowania podmiotów publicznych i jakości opieki nad pacjentami, szczególnie w kontekście ogromnej niepewności wywołanej pandemią COVID-19. Wyzwania, przed którymi stoi służba zdrowia w Polsce, wskazywaliśmy już w 2019 r. w raporcie „Finansowanie opieki zdrowotnej a jakość systemu dla pacjentów”, który porównuje krajowe systemy w całej Europie. Są to: stosunkowo niewielka liczba lekarzy czy dysproporcje w podziale środków między szpitale a podstawową opiekę zdrowotną. Dziś, sytuacja pandemiczna dodatkowo uwypukliła te problemy, co wyraźnie podkreśli nowa edycja naszego raportu, która ma się ukazać do końca roku ”

 

Źródło: BFF Banking Group


Copyright © 2001-2020 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem