Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

AKTUALNOŚĆ

Pokonajmy arytmię! Rusza nowa poradnia dla sercowców

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ruszyła nowa Poradnia zaburzeń rytmu serca, powołana w ramach Poradni kardiologicznej. Na pacjentów czeka wykwalifikowany personel i nowoczesne wyposażenie. Nowa poradnia da pacjentom możliwość szybkiej, kompleksowej diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca. Celem szpitala jest zwiększenie dostępności zawansowanych i wysokospecjalistycznych form terapii, takich jak ablacja migotania przedsionków - arytmii niosącej ze sobą istotnie zwiększone ryzyko wystąpienia udaru mózgu, zawału serca i zgonu z przyczyn sercowo naczyniowych. Poradnia w czasie pandemii COVID-19 przyjmuje pacjentów bez zmian - zapewniają władze szpitala przy ul. Poznańskiej.

Nowa jednostka
Nowe rejestratory holterowskie wraz z wielostanowiskowym systemem do ich odczytu i jednokanałowe przenośne aparaty EKG do diagnostyki chorych z trudno uchwytnymi arytmiami – to nowości w wyposażeniu nowo otwartej Poradni zaburzeń rytmu serca kaliskiego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Poznańskiej 79. Dla potrzeb pracy Poradni wydzielono dodatkowe pomieszczenia szpitalne. Nowa jednostka będzie ściśle współpracować z tutejszym pełnoprofilowym Oddziałem Kardiologii oraz Pracowniami Hemodynamiki, Elektrofizjologii i Elektroterapii serca.

Decyzję o powołaniu do życia nowej Poradni przyspieszyła pandemia COVID-19. Jak zapewnia Radosław Kołaciński, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, chodziło o to, aby chorzy z zaburzeniami rytmu serca mieli dobry dostęp do diagnostyki i leczenia arytmii bez konieczności przechodzenia przez etap przyjęć w szpitalnym oddziale ratunkowym. Dzięki temu pacjenci kardiologiczni będą mogli leczyć się szybciej i skuteczniej, bez narażenia na potencjalną infekcję COVID-19.

Uruchomiliśmy w naszym Szpitalu Poradnię zaburzeń rytmu serca, by ułatwić chorym dostęp do nowoczesnych i skutecznych metod walki z arytmiami. W nowej jednostce będzie wykonywana kompleksowa diagnostyka i terapia zaburzeń rytmu serca, ze szczególnym uwzględnieniem wykrywania i leczenia migotania przedsionków – arytmii występującej nawet u 10 procent osób po 70-tym roku życia. Naszymi priorytetami są: maksymalne skrócenie drogi chorego do trudno dostępnych zabiegów ablacji zaburzeń rytmu serca oraz udzielenie skutecznej i jak najszybszej pomocy pacjentom, którzy przez pandemię COVID-19 zbyt długo oczekiwali na implantację bardzo istotnych dla ich zdrowia i życia wszczepialnych urządzeń, takich jak: stymulatory, kardiowertery-defibrylatory czy układy do terapii resynchronizującej – mówi Radosław Kołaciński.

Wyleczą arytmie
Nowa poradnia kaliskiego szpitala wojewódzkiego zajmie się diagnostyką i terapią arytmii. Jak podkreślają eksperci Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, zaburzenia rytmu serca stanowią niekiedy banalny i niegroźny incydent, ale mogą być także poważnym problemem zdrowotnym bezpośrednio zagrażającym życiu.

Objawy arytmii zwykle kojarzą się z tak zwanymi kołataniami serca, czyli nieprzyjemnym odczuciem przyspieszenia lub chwilowego zwalniania czy też „zatrzymywania się” serca. Symptomy arytmii mogą być jednak także zupełnie nieoczywiste. To między innymi: narastające zmęczenie, duszność, spadek tolerancji wysiłku, zawroty głowy, omdlenia, stany lękowe czy bóle w klatce piersiowej. Niekiedy arytmia może przebiegać całkowicie bezobjawowo, a pierwszą oznaką jej obecności są jej powikłania - bywa, że śmiertelnie groźne. Przykładowo migotanie przedsionków: arytmia ponad dwukrotnie zwiększająca ryzyko wystąpienia udaru mózgu, prowadzącego do kalectwa bądź śmierci, pięciokrotnie podnosząca ryzyko wystąpienia zawału serca i dwukrotnie zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych.Ten rodzaj zaburzeń rytmu serca może dodatkowo powodować i nasilać wystąpienie zaburzeń pamięci i pogorszenia funkcji poznawczych oraz istotnie pogorszać jakość życia chorych. Stawka jest więc naprawdę wysoka– wyjaśnia dr Marek Zieliński, koordynujący pracę nowo utworzonej Poradni zaburzeń rytmu serca, zastępca kierownika Oddziału Kardiologii WSZ w Kaliszu i kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca kaliskiego ośrodka.

Terapia serca zimnem
Jedną z metod stosowanych w leczeniu migotania przedsionków jest krioablacja balonowa. Jak wyjaśniają eksperci, jest to technika wykorzystująca niskie temperatury. Cewnikiem ablacyjnym z końcówką w kształcie niewielkiego elastycznego balonu na krótko szczelnie zamyka się ujście żyły płucnej. Przez cewnik ablacyjny przepływa pod ciśnieniem mieszanina gazów, która ulega rozprężeniu w jego końcówce, wywołując spadek temperatury do minus 50-70°C, co powoduje schłodzenie się zaklinowanego balonu i jego przymarzanie do przylegającego miokardium z wytworzeniem zmian martwiczych w tkance, izolujących elektrycznie ujście żyły płucnej od lewego przedsionka. Zmiany w tkance powstają w sposób jednolity i stały. Każda z aplikacji trwa najczęściej trzy-cztery minuty.

W leczeniu migotania przedsionków ablacja przezskórna jest już dobrze ugruntowaną metodą, pozwalającą na zapobieganie nawrotom tej arytmii. Zabieg ten, wykonywany przez zespół przeszkolonych operatorów, jest bezpieczną i lepszą alternatywą niż stosowanie leków antyarytmicznych w utrzymaniu rytmu zatokowego, eliminowaniu nawrotów i łagodzeniu objawów arytmii. Ablacja poprawia jakość życia chorych i jest procedurą o niskim wskaźniku powikłań okołozabiegowych. To bezpieczna i skuteczna metoda terapii– mówi prof. Krzysztof Błaszykkierownik Pracowni Elektrofizjologii Serca I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Źródło: Salus PR


Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem