Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Wydania Specjalne

Miesięcznik TERAPIA jest przeznaczony tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz. 1381, z późniejszymi zmianami
i rozporządzeniami)

 
 

W poszukiwaniu optymalnych skojarzeń leków hipotensyjnych - kandesartan i amlodypina

 


 

 

Stanowisko polskich ekspertów dotyczące nebulizacji w okresie pandemii COVID-19

 


 

Wskazówki dotyczące pielęgnacji skóry i higieny w okresie epidemii koronawirusa

Copyright © 2001-2020 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem