Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Czytelnia on-line

Roczniki Terapii:

zapraszamy do prenumeraty (wersji papierowej)

W poszukiwaniu optymalnych skojarzeń leków hipotensyjnych – kandesartan i amlodypina Autorzy: Aleksander Prejbisz, Piotr Dobrowolski, Andrzej Januszewicz slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, leczenie, preparaty złożone, kandesartan, amlodypina

Stanowisko polskich ekspertów dotyczące nebulizacji w okresie pandemii COVID-19 Autorzy: Andrzej Emeryk, Michał Pirożyńki, Henryk Mazurek, Kamil Janeczek, Tomasz R. Sosnowski, Piotr Kuna slowa kluczowe: nebulizacja, nebulizatory, COVID-19, SARS-CoV-2

Produkty lecznicze i suplementy diety zawierające chlorek potasowy – różnice technologiczne postaci farmaceutycznych w odniesieniu do efektywnej farmakoterapii Autorzy: Michał Kołodziejczyk, Justyna Kołodziejska, Michał Nachajski, Andrzej Stańczak slowa kluczowe: produkty lecznicze, suplementy diety, kapsułki twarde, peletki, profil uwalniania, chlorek potasowy, dostępność farmaceutyczna, model kinetyczny

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania połączenia chlorowodorku tramadolu z paracetamolem u pacjentów z ostrym bólem dolnego odcinka kręgosłupa o nasileniu od umiarkowanego do dużego – badanie kliniczne TREASURE Autorzy: Małgorzata Malec-Milewska, Simeon Grazio, Gorazd Požlep, Igor Karen slowa kluczowe: ból dolnego odcinka kręgosłupa, tramadol, paracetamol, skuteczność, jakość życia, bezpieczeństwo

Amlodypina, lacydypina i lerkanidypina – różnice fizykochemiczne w różnych modelach badawczych in vitro Autorzy: Michał Kołodziejczyk, Justyna Kołodziejska, Michał Nachajski, Malwina Lachowicz, Wojciech Linka, Andrzej Stańczak slowa kluczowe: tabletki, kąt zwilżania, logarytm P, amlodypina, lacydypina, lerkanidypina, czas rozpadu, polarność, dyspersyjność, zwilżalność powierzchni, energia powierzchniowa

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem