Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Terapia

TERAPIA Pneumonologia
rok XXVII, nr 1 (372) styczeń 2019
ISSN 1230-3917; eISSN 1689-4316

 • Postępowanie w nawracających zaostrzeniach astmy według najnowszych wytycznych
 • Leczenie POChP zgodnie z fenotypem choroby
 • Znaczenie technik inhalacji i doboru inhalatora w leczeniu obturacji dróg oddechowych u chorych  na astmę i POChP
 • Immunoterapia alergenowa w astmie, za i przeciw
 • Potencjalne korzyści oraz zagrożenia stosowania papierosów elektronicznych w świetle  aktualnej wiedzy
 • Czy glikokortykoidy mogą zahamować naturalny spadek FEV1 u chorych na POChP?
 • Nowe metody leczenia w przewlekłej  niewydolności oddychania
 • Kiedy chrapanie jest chorobą, u kogo wymaga leczenia?
 • Algorytm w zapaleniach płuc
 • Szczepienia ochronne w chorobach układu oddechowego
 • Sarkoidoza – kiedy należy leczyć?
 • Pomiar DLCO w praktyce klinicznej w świetle uaktualnionych wytycznych
 • Nowe metody leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca

 

Zapraszamy do prenumeraty

Cena jednego numeru TERAPIA - 23,00 zł

Copyright © 2001-2019 WarsawVoice S.A. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem