Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Terapia

Terapia - Pneumonologia w pandemii COVID-19
Rok XXIX, Nr 1 (396) 2021
ISSN 1230-3917; eISSN 1689-4316

  • Skuteczność masek w hamowaniu transmisji SARS-CoV-2
  • Znaczenie witaminy D3 w prewencji zakażenia i ciężkiego przebiegu COVID-19
  • Jak dzieci chorują na COVID-19
  • Zastosowanie erdosteiny u pacjentów, którzy przebyli ciężki COVID-19
  • Czy stosowanie steroidów w COVID-19 pomaga i jest uzasadnione?
  • Breezhaler® – kapsułkowy inhalator suchego proszku
  • Strategie poprawy skuteczności terapii inhalacyjnej w leczeniu chorób obturacyjnych
  • Konsekwencje płucne COVID-19 – włóknienie płuc
  • Emocjonalne aspekty pandemii – praktyczne rady jak sobie radzić

Zapraszamy do prenumeraty

Cena jednego numeru TERAPIA - 23,00 zł

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem