Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

|rejestracja

0

Terapia

TERAPIA pneumonologia
rok XXV, nr 7 (354) lipiec 2017
ISSN 1230-3917; eISSN 1689-4316

 • Wytyczne GOLD 2017 dotyczące POChP
 • Terapia skojarzona LABA/LAMA - leczeniem z wyboru u chorych na POChP
 • Leczenie astmy zgodnie z fenotypem zapalenia
 • Wpływ polimorfizmu receptora β2 na uzyskanie kontroli astmy
 • Miejsce cholinolityków w leczeniu astmy w świetle badań klinicznych
 • Rola mikrobiomu w patogenezie chorób ukłądu oddechowego
 • Znaczenie kolonizacji dróg oddechowych i nadwrażliwości IgE-zależnej na grzyby w chorobach układu oddechowego
 • Diagnostyka przewlekłej aspergilozy płucnej - aktualny stan wiedzy
 • Zapalenia płuc pozaszpitalne - postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne 2017
 • Idiopatyczne włóknienie płuc - aktualne możliwości leczenia farmakologicznego - leki antyfibrotyczne
 • Standardy postępowania w obturacyjnym bezdechu sennym
 • Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (GPA) - nowe standardy diagnostyczno-terapeutyczne

 

Zapraszamy do prenumeraty

Cena jednego numeru TERAPIA - 23,00 zł

Copyright © 2001-2017 WarsawVoice S.A. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem