Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Recenzowanie prac

W ramach dbałości o naukową prawdę oraz przestrzeganie dobrych obyczajów w działalności naukowej każda praca publikowana w TERAPII musi odpowiadać wymogom Deklaracji Helsińskiej.

Proces recenzowania prac jest unikalny i odpowiada standardom wydań monograficznych przy zachowaniu rzetelności w ocenie merytorycznej. Każdy numer miesięcznika poświęcony jest innej dziedzinie medycyny o wysokospecjalistycznej tematyce (np. alergologia, diabetologia, gastroenterologia, hepatologia, hipertensjologia, kardiologia, laryngologia, pneumonologia, osteoporoza). Organizacja pracy wydawniczej polega na wyborze Redaktora tematycznego numeru ("by invitation").

Redaktorem tematycznym jest zwykle Kierownik Instytutu, Kliniki lub Zakładu. Spełnia on rolę selekcjonera autorów (również z własnej kliniki) i recenzenta nadesłanych prac. Selekcja autorów i prac odbywa się więc na najwyższym naukowym szczeblu w danej dziedzinie i specjalności. Przyjąć więc można, że prace do publikacji w TERAPII pisane są "na zaproszenie" przez specjalistę z grona autorytetów naukowo–klinicznych z Ośrodków Naukowych w Kraju.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Redaktor Naczelny korzysta z opinii odpowiedniego Członka Rady Naukowej czasopisma spełniającego rolę kolejnego recenzenta. Członkowie Rady pełnią swą funkcję honorowo. Możliwość konfliktu interesów jest więc w tym aspekcie wykluczona. Taki tryb wydawniczy zapewnia wysoki naukowo-zawodowy poziom pisma, co jest dla Czytelników wartością zasadniczą.

Redaktorzy tematyczni TERAPII - spełniają równocześnie rolę recenzentów pierwszego etapu polegającą na doborze autorów ("by invitation") oraz selekcję i ocenę otrzymanych prac. 

 

Lista Recenzentów w roku 2019

Prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska (nefrologia)
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik (transplantologia)
Prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan (pneumonologia)
Prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak (alergologia, medycyna rodzinna)
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna (alergologia)
Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak (diabetologia)
Prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski (leczenie bólu)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz (nadciśnienie tętnicze)
Dr hab. n. med., prof. IK Aleksander Prejbisz (nadciśnienie tętnicze)
Dr hab. n. med., prof. nadzw. Jarosław Drobnik (medycyna rodzinna)
 

Lista Recenzentów w roku 2018

Prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska (nefrologia)
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik (transplantologia)
Prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan (pneumonologia)
Prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak (alergologia, medycyna rodzinna)
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna (alergologia)
Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak (diabetologia)
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska (gastroenterologia)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz (nadciśnienie tętnicze)
Dr hab. n. med., prof. nadzw. Jarosław Drobnik (medycyna rodzinna)
Prof. dr hab. n. med. Marek Kulus (pediatria)
Dr hab. n. med. Wojciech Feleszko (pediatria)

Copyright © 2001-2021 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem