Reklama w czasopiśmie

Cennik ogłoszeń 2022

Powierzchnia reklamowa Cena netto (PLN)
Okładki
I okładka 23 600
I okładka ze skrzydełkiem (3 strony) 32 500
II okładka 14 500
III okładka 12 900
IV okładka 17 500
Strony wewnątrz numeru
1 strona wewnętrzna 10 900
1 strona wewnętrzna przy tytule wybranego artykułu 12 200
1/2 strony wewnętrznej (pion lub poziom) 6 000
Reklamy nietypowe
Kartka sztywna na papierze kredowym 200 g 20 800
Kartka sztywna z wypustką dolną lub górną na papierze kredowym 200 g 24 900
Kartka sztywna – rozkładówka – 4 strony, na papierze kredowym 200 g 33 600
Zakładka na tasiemce lub klejona w określone miejsce
(dodatek do strony reklamowej)
4 500
Reprinty – ceny do indywidualnego uzgodnienia
* Do wszystkich cen doliczane jest 23% podatku VAT

Wytyczne do przygotowania reklamy

Wymagania jakościowe i kolorystyczne

 • akceptowane będą pliki w formacie PDF, TIF, PSD, EPS i AI,
 • rozdzielczość bitmap musi wynosić co najmniej 300 dpi,
 • wszystkie elementy graficzne i czcionki muszą być zamienione na CMYK,
 • czarne teksty muszą składać się z jednego koloru (CMYK: 0, 0, 0, 100),
 • wszystkie czcionki muszą być zamienione na krzywe lub dołączone do pliku,
 • sumarycznie stopień pokrycia (total ink limit) nie może przekraczać 300%,
 • istotne elementy graficzne (teksty, loga, itp.) muszą być odsunięte od krawędzi cięcia (linii netto) o 6 mm i 15 mm od grzbietu,
 • przy spadach proszę nanieść pasery wyznaczające linie cięcia.

Formaty ogłoszeń:

 • I okładka – 170 x 180 mm (bez spadów),
 • II, III i IV okładka – 202 x 288 mm + po 5 mm spadu po każdej stronie (brutto: 212 x 298 mm),
 • 1 strona wewnętrzna – 202 x 288 mm + po 5 mm spadu po każdej stronie (brutto: 212 x 298 mm),
 • 1/2 str. w kolumnie poziom – 162 x 128 mm (bez spadów),
 • 1/2 str. w kolumnie pion – 80 x 261 mm (bez spadów).

Pliki należy przesyłać na adres:

W przypadku wystąpienia trudności w dostosowaniu się do niniejszej specyfikacji, prosimy o kontakt w celu uzgodnienia innego sposobu dostarczenia materiałów: Konrad Korzyb, tel.: +48 608 448 875