Plan wydawniczy 2021

1/2022

Obrazy kliniczne w zespołach long-COVID i post-COVID

Redaktor numeru: dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski

2/2022

W gabinecie lekarza rodzinnego

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

3/2022

Medycyna rodzinna

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch

4/2022

Alergologia

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

5/2022

W gabinecie lekarza rodzinnego

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

6/2022

Nowotwory skóry

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

7/2022

Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.

8/2022

W gabinecie lekarza rodzinnego

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

9/2022

Gastroenterologia

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

10/2022

Pediatria i alergologia

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

11/2022

W gabinecie lekarza rodzinnego

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

12/2022

Choroby wieku podeszłego

Redaktor numeru: dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel

*Plan wydawniczy może ulec zmianom z przyczyn niezależnych od redakcji.