Plan wydawniczy 2024

1/2024

Nefrologia i transplantologia

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko

2/2024

Pediatria

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

3/2024

Medycyna rodzinna

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska

4/2024

Alergologia

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

5/2024

Gastroenterologia

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska

6/2024

Medycyna rodzinna

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska

7/2024

Choroby kardiometaboliczne

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

8/2024

Nadciśnienie tętnicze

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

9/2024

Medycyna rodzinna

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch

10/2024

Pediatria

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

11/2024

Pneumonologia

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Sebastian Majewski

12/2024

Medycyna rodzinna

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch

*Plan wydawniczy może ulec zmianom z przyczyn niezależnych od redakcji.