Plan wydawniczy 2021

1/2021

Pneumonologia w pandemii COVID-19

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

2/2021

W gabinecie lekarza rodzinnego

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

3/2021

Pediatria

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Marek Kulus, prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch

4/2021

Alergologia

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

5/2021

W gabinecie lekarza rodzinnego

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

6/2021

Medycyna bólu

Redaktor numeru: dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

7/2021

Nadciśnienie tętnicze

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

8/2021

W gabinecie lekarza rodzinnego

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

9/2021

Niewydolność serca - nowe wytyczne leczenia 2021 dla lekarza praktyka

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Filipiak
prof. dr hab. n. med. Marek Postuła

10/2021

Choroby wieku podeszłego

Redaktor numeru: dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel

11/2021

W gabinecie lekarza rodzinnego

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

12/2021

Transplantologia

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

*Plan wydawniczy może ulec zmianom z przyczyn niezależnych od redakcji.