Terapia

Miesięcznik TERAPIA ukazuje się nieprzerwanie od 1993 roku.

Celem czasopisma jest edukacja polskich lekarzy i zapoznawanie ich z najnowszymi osiągnięciami medycyny, aktualnymi wytycznymi polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych oraz nowoczesnymi, skutecznymi metodami diagnostyki i terapii różnych jednostek chorobowych. Każdy numer czasopisma jest poświęcony jednej, wybranej dziedzinie medycyny. Miesięcznik jest adresowany do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także specjalistów z innych dziedzin medycyny. Redaktorami naukowymi poszczególnych wydań są przedstawiciele czołowych polskich ośrodków klinicznych. Prace publikowane w TERAPII są recenzowane. Miesięcznik TERAPIA zamieszcza na swoich stronach artykuły oryginalne, prace poglądowe oraz opisy interesujących przypadków klinicznych.
Za publikację w TERAPII przysługuje 5 punktów naukowych.
Wartość Index Copernicus TERAPII to 62,11.
TERAPIA jest wydawana 12 razy w roku przez Terapia Media Sp. z o.o.

Redaktor naczelna i przewodnicząca rady naukowej

Prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
e-mail: joanna.matuszkiewicz-rowinska@wum.edu.pl

Rada naukowa

Prof. Annette Bruchfeld
Instytut Karolinska, Sztokholm, Szwecja

Prof. dr hab. Lidia B. Brydak
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, Polska

Prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Instytut Kardiologii, Warszawa, Polska

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Rabka Zdrój, Polska

Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

Prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Prof. Vladimir Tesar Uniwersytet Karola, Praga, Czechy

Redakcja

Terapia Media Sp. z o.o.

ul. Jana Olbrachta 29/22
01-102 Warszawa
tel.: 22 299 55 60
e-mail: terapia@terapia.com.pl

Redakcja miesięcznika

Dyrektor ds publikacji

Elżbieta Bernatowicz
tel. kom. +48 608 448 869
e-mail: elzbieta.bernatowicz@terapia.com.pl

Zastępca dyrektora ds. publikacji

Agnieszka Rońda-Bień
tel. kom. +48 608 448 860
e-mail: agnieszka.ronda-bien@terapia.com.pl

Sekretarz redakcji

Konrad Korzyb
tel. kom. +48 608 448 875
e-mail: konrad.korzyb@terapia.com.pl

Biuro i prenumerata

Anna Krawczyk
tel. kom. +48 608 448 876
tel. +48 22 299 55 60
e-mail: anna.krawczyk@terapia.com.pl

Serwisy elektroniczne "Terapii"

Redaktor naczelny

lek. Jarosław Kosiaty
tel. kom. +48 608 455 019
e-mail: jaroslaw.kosiaty@terapia.com.pl

Inspektor Danych Osobowych (IOD)

lek. Jarosław Kosiaty
tel. kom. +48 608 455 019
e-mail: jaroslaw.kosiaty@terapia.com.pl