Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2021, 2 ( 397 ) :  12  -  17

Ślad węglowy w lekach służących do leczenia astmy i POChP

Carbon footprint in asthma and COPD treatments

Summary: The global warming effect may have a major influence on the necessity to reduce the generation of greenhouse gases in medicine. This could influence the treatment of asthma and COPD. We should introduce the utilization of low carbon footprint inhalers and propellants instead of the current ones. In the spectra of dry powder inhalers available for asthma treatment, the Spiromax seems to be the one mostly preferred by patients. Interestingly, patientsʼ opinion is supported by several clinical research trials. Last but not least, this inhaler is characterized by a very low carbon foot print. Therefore, Spi-romax and some other dry powder inhalers should be utilized in asthma and COPD treatment also due to their low carbon footprints.
Keywords: asthma, COPD, carbon footprints
Słowa kluczowe: astma, POChP, ślad węglowy

Ekologia i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dotarły również do medycyny. Nie ma jeszcze wymogu oznaczania, jaki koszt ekologiczny niesie za sobą produkcja i stosowanie określonego leku, ale powoli zbliżamy się do tego momentu. Czy warto zwracać uwagę na te aspekty w terapii? Wydaje się, że tak. W końcu, jeśli nie będziemy myśleli o przyszłości Ziemi, co odziedziczą po nas wnuki?
Efekt cieplarniany jest związany z emisją do atmosfery gazów cieplarnianych. Od roku 1990 wzrosła ona o 49% (protokół z Kioto). Gazy cieplarniane są odpowiedzialne za pochłanianie promieniowania podczerwonego przez atmosferę i w konwekcji podnoszą średnią roczną temperaturę na Ziemi. Tworzy to efekt cieplarniany (szklarniowy). Idą za tym odpowiednie zmiany klimatu, które oddziałują na wszystkie organizmy na naszej planecie. Największa emisja gazów cieplarnianych pochodzi z takich źródeł, jak: spalanie surowców, transport i hodowla bydła. W emisji przodują Chiny, USA i Indie.
Parametry ekologiczne leków i ich wpływ na środowisko są ciągle niedoceniane przez przemysł, pacjentów i lekarzy. W niniejszym artykule zostaną poruszone te ważne dla nas i naszych następców aspekty terapii chorób obturacyjnych.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: