Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2021, 2 ( 397 ) :  38  -  42

Niedokrwistość z niedoboru żelaza – wciąż aktualny problem społeczny

Iron deficiency anemia is still a very important problem

Summary: Anemia is a public health problem that affects populations in both rich and poor countries. In most cases the medical interview is enough to characterize anemia as blood loss, production failure or erythrocyte destruction. Iron deficiency anemia has been considered to be among the most important contributing factors to the global burden of disease. Iron deficiency/anemia negatively impacts fundamental aspects of growth development with potential long-term consequences, and that is why early treatment and iron deficiency/anemia prevention in pediatric patients is so important.
Keywords: iron deficiency anemia, prevention, treatment
Słowa kluczowe: niedokrwistość z niedoboru żelaza, profilaktyka, leczenie

Niedokrwistość obserwowana jest u ludzi w każdym wieku, bez względu na kolor skóry, miejsce zamieszkania czy status materialny (1,2). Wśród różnych postaci niedokrwistości najczęstsza jest niedokrwistość z niedoboru żelaza. Ocenia się, że stanowi ona ok. 80% wszystkich niedokrwistości, występując u 1‒2% ludzi na świecie (3). Johnson-Wimbley i wsp. podają, że niedobór żelaza występuje u ok. 10% osób w krajach rozwiniętych i u 25‒50% w krajach rozwijających się (4). Jak dotąd brak jest danych dotyczących sytuacji w Polsce.
W wyniku niedoboru żelaza w organizmie dochodzi do upośledzenia syntezy hemu oraz powstawania erytrocytów mniejszych niż prawidłowe i zawierających mniej hemoglobiny (Hb).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:

Dodaj komentarz