Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2021, 2 ( 397 ) :  76  -  83

Bóle kręgosłupa w praktyce lekarza rodzinnego

Back pain in the family doctorʼs practice

Summary: Low back pain is an extremely common problem that most people experience at some point in their life. Recurrent back pain syndromes are associated with occupational, psychosocial, demographic, anthropometric and mechanical factors. The treatment of back pain syndromes requires an interdisciplinary approach. Some types of pain are controlled by nonsteroidal anti-inflammatory drugs, myorelaxants, sometimes opioids. The therapeutic process also uses the neuroprotective effect and the support of the analgesic effect of B vitamins. “Red flags” in the medical history can help recognize a neoplastic process.
Keywords: back pain, B vitamins, interdisciplinary approach, “red flags”
Słowa kluczowe: bóle kręgosłupa, witaminy grupy B, podejście interdyscyplinarne, „czerwone flagi”

Ból kręgosłupa to jedna z najczęstszych dolegliwości, z którą zgłaszają się pacjenci do praktyki lekarza rodzinnego. Może wynikać on z wielorakich przyczyn (1) i dotyczyć każdego odcinka kręgosłupa, ale najczęściej pojawia się w dolnej części, czyli lędźwiowo-krzyżowej.
Zespoły bólowe kręgosłupa najczęściej kojarzone są z procesem starzenia się organizmu, jednak w literaturze są też dane, że bóle kręgosłupa, a szczególnie pleców i okolicy krzyżowo-lędźwiowej, to najczęstszy problem zdrowotny, który obserwuje się u ludzi dorosłych po 30. r.ż. (2). Ból kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego dotyczy zazwyczaj osób pracujących w wieku między 30. a 60. r.ż. (3). Szacuje się, że ok. 15‒20% dorosłych pacjentów ma bóle pleców w ciągu roku, a ok. 50‒80% doświadcza tej dolegliwości w ciągu swojego życia (4,5). Blisko 80% społeczeństwa cierpi z powodu schorzeń kręgosłupa i tkanek przykręgosłupowych (6). Ból krzyża jest powszechnym zjawiskiem i główną przyczyną niepełnosprawności. Wpływa na absencję w pracy oraz ogólne złe samopoczucie.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:

Dodaj komentarz