Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2021, 2 ( 397 ) :  90  -  97

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów – liczy się bezpieczeństwo. Wykorzystanie potencjalnego plejotropowego działania ASU

Treatment of osteoarthritis ‒ safety also matters: Using the pleiotropic properties of ASU

Summary: Osteoarthritis (OA) is one of the most common causes of chronic pain and disability worldwide. According to the current state of knowledge, it is an inflammatory disease of the entire joint and may affect other systems and organs. In addition to the treatment effectiveness of OA, safety plays a particularly important role. This aspect of treatment becomes even more important in the case of elderly people and in patients with comorbidities. Improvement of the therapeutic safety of OA can be achieved by implementation of non-pharmacological methods and adding symptomatic slow-acting drugs for osteoarthritis (SYSADOA). Among SYSADOA, a special place is taken by avocado soybean unsaponifiables (ASU), which have a chondroprotective effect and may have additional health-promoting properties (the potential pleiotropic effect of avocado extract).
Keywords: osteoarthritis [OA], therapeutic safety, symptomatic slow-acting drugs for osteoarthritis [SYSADOA], avocado soybean unsaponifiables [ASU]
Słowa kluczowe: choroba zwyrodnieniowa stawów [ChZS], bezpieczeństwo terapii, wolno działające leki objawowe w ChZS [SYSADOA], niezmydlające się frakcje awokado i soi [ASU]

Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS) to jedna z najczęstszych przyczyn przewlekłego bólu i niepełnosprawności na świecie. Według obecnego stanu wiedzy stanowi ona chorobę całego stawu o podłożu zapalnym i może mieć wpływ na inne układy oraz narządy.

ChZS ‒ schorzenie wielonarządowe
Choroba zwyrodnieniowa stawów, w szczególności stawu kolanowego (gonartroza) i biodrowego (koksartroza), jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności i przewlekłego bólu na świecie (1). Odpowiada za ogromne koszty zdrowotne i społeczne, zarówno bezpośrednie, jak i związane ze zwolnieniami lekarskimi oraz wcześniejszymi świadczeniami emerytalnymi (2).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: