Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2021, 2 ( 397 ) :  98  -  105

Zaburzenia snu w praktyce lekarza rodzinnego

Sleep disorders in the general practitionerʼs office

Summary: Sleep disorders are reported primarily to general practitioners. They can result from both somatic and psychiatric illnesses, or they can constitute a separate condition. The paper presents the most common sleep disorders with their epidemiology, definitions, treatment options and guidelines of management, including when and where to refer patients for most suitable specialist care. Insomnia is the most widely described, as it is the most common of all sleep disorders. Recently emerged eszopiclone is presented as a therapeutic option. Finally, SARS-CoV-2 pandemic epidemiological alterations in sleep disorders are described.
Keywords: sleep disorders, insomnia, eszopiclone, treatment of insomnia
Słowa kluczowe: zaburzenia snu, bezsenność, eszopiklon, leczenie bezsenności

Zaburzenia snu są bardzo często występującą dolegliwością. Około 30% populacji osób dorosłych zgłasza trudności z zaśnięciem i/lub z utrzymaniem snu (1). Są to osiowe objawy bezsenności, a przecież bezsenność nie jest jedynym rodzajem zaburzenia snu. Problemy ze snem nie omijają również populacji pediatrycznej. Według danych dotyczą one w zależności od wieku 25‒62% dzieci i młodzieży (2). W czasie pandemii spodziewamy się wzrostu występowania zaburzeń snu. Aktualnie są zbierane dane do międzynarodowego badania, lecz w dotychczas opublikowanych pracach pogorszenie jakości snu może dotyczyć niemalże 60% dorosłych (3).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:

Dodaj komentarz