Czytelnia on-line

Alergologia Terapia 2021, 4 ( 399 ) :  31  -  36

Leczenie u pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego w dobie pandemii COVID-19

Treatment of patients with chronic respiratory diseases during the COVID-19 pandemic

Summary: COVID-19, the disease caused by the SARS-CoV-2 coronavirus, which was first identified in Wuhan in December 2019. The virus has spread rapidly around the world and has changed our perception of the greatest health threats of the 21st century. The clinical presentation of the disease covers a wide spectrum of symptoms from asymptomatic carriers, mild course with symptoms of upper respiratory tract infection to severe pneumonia, ARDS and sepsis. More than half of the patients admitted to hospital for COVID-19 have other diseases. Of these, the most common are hypertension, diabetes, obesity and coronary heart disease. Comorbidities contribute to a worse prognosis and an increased risk of a severe course of the disease. Do chronic respiratory diseases also carry a risk of complications in the course of COVID-19? How should patients with chronic respiratory diseases be treated during the period of increased risk of SARS-CoV-2 infection? Does the treatment of COVID-19 in this group of patients require special attention?
Keywords: chronic respiratory diseases, asthma, COPD, COVID-19, inhaled steroids
Słowa kluczowe: przewlekłe choroby układu oddechowego, astma, POChP, COVID-19, steroidy wziewne

Astma i POChP a ryzyko COVID-19
Istnieją rozbieżne opinie i publikacje na temat tego, czy przewlekłe choroby dróg oddechowych, jak astma lub POChP, wpływają na ryzyko zakażenia SARS-CoV-2. Dostępne są ograniczone dane oceniające ryzyko zakażenia w populacji ogólnej, większość badań opiera się na informacjach dotyczących osób skierowanych na badania z powodu kontaktu z osobą zakażoną lub występujących objawów. Przeważająca liczba badań, z wyjątkiem jednego, nie potwierdziła przewlekłej choroby układu oddechowego jako niezależnego czynnika ryzyka zakażenia (1,2). W jednym z badań retrospektywnie oceniono związek chorób przewlekłych oraz leczenia z ryzykiem wystąpienia dodatniego testu RT-PCR w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Okazało się, że astma wykazuje negatywną korelację z ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2 niezależnie od stosowanego leczenia (3). Wpływ na to może mieć występowanie alergii, która zmniejsza ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub też leczenie steroidami wziewnymi.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • dr n. med. Katarzyna Jarmakowska Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dodaj komentarz