Artykuły autora

prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

Rehabilitacja pneumonologiczna po przebyciu COVID-19

Wydanie: Obrazy kliniczne w zespołach long-COVID i post-COVID
  Autorzy: dr hab. n. med. Adam J. Białas, prof. UM, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: COVID-19, rehabilitacja

Odległe skutki COVID-19 w układzie oddechowym

Wydanie: Obrazy kliniczne w zespołach long-COVID i post-COVID
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: COVID-19, płuca, niewydolność oddechowa, post-COVID, long COVID, budezonid

Diagnostyka chorób obturacyjnych: astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w praktyce lekarza rodzinnego

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
  Autorzy: dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: astma, POChP, badania czynnościowe układu oddechowego.

Nietolerancja glutenu – rzeczywisty problem czy tylko moda?

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: lek. Marcelina Koćwin, lek. Marcelina Przemęcka, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: pacjenci, nadwrażliwość na gluten, celiakia, alergia pokarmowa, gluten, dieta bezglutenowa.

Diagnostyka alergii na penicyliny i cefalosporyny – wskazówki praktyczne

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: lek. Marcelina Przemęcka, dr n. med. Dorota Kierszniewska-Stępień, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: leki, penicyliny, cefalosporyny, beta-laktamy, alergia, nadwrażliwość.

Aspekty psychosomatyczne astmy i chorób alergicznych

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: mgr Dorota Szydłowska, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna, dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk
Słowa kluczowe: astma, alergia, choroby psychosomatyczne, aleksytymia, terapia.

Nowe wytyczne EAACI dotyczące immunoterapii alergenowej

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: lek. Piotr Łacwik, dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: immunoterapia alergenowa, wytyczne, alergiczny nieżyt nosa, VIT, alergia pokarmowa, prewencja.

Montelukast w terapii alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: montelukast, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa, sezonowy alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa.

Bezpieczeństwo nowoczesnych leków przeciwhistaminowych

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: lek. Piotr Łacwik, dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: leki przeciwhistaminowe, bezpieczeństwo, objawy uboczne, alergiczny nieżyt nosa, pokrzywka przewlekła, sedacja.

Alergiczny nieżyt nosa: standardy 2018 – co nowego w leczeniu

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: lek. Marcelina Przemęcka, lek. Marcelina Koćwin, prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: alergiczny nieżyt nosa, ARIA, glikokortykosteroidy donosowe, reakcja IgE-zależna.

Wpływ probiotyków, suplementów i żywności aktywujących Nrf2 na COVID-19

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: lek. Marcelina Koćwin, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: Nrf2, TRPA1, TRPV1, COVID-19, dieta, fermentowane warzywa

Wstrząs anafilaktyczny – po szczepionkach i nie tylko…

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: dr n. med. Marta Kołacińska-Flont, lek. Maria Mozga, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: anafilaksja, wstrząs anafilaktyczny, anafilaksja po szczepionkach, szczepionki mRNA przeciwko SARS-CoV-2, PEG, uczulenie na PEG, alergeny w szczepionkach, kwalifikacja do szczepień osób uczulonych na składniki szczepionki

Nebulizacja leków u chorych z chorobami układu oddechowego w czasie pandemii SARS-CoV-2. Czy naprawdę jest ryzykowna, czyli jak rozumieć badania naukowe i rekomendacje?

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: lek. Maria Mozga, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: nebulizacja, nebulizatory, glikokortykosteroidy wziewne, COVID-19, SARS-CoV-2

Pokrzywka – zastosowanie leków przeciwhistaminowych

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: lek. Marcelina Przemęcka, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: pokrzywka, leki przeciwhistaminowe II generacji, bilastyna, COVID-19

Leczenie atopowego zapalenia skóry o ciężkim przebiegu – najnowsze leczenie biologiczne

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: Grzegorz Kardas, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, dupilumab, leczenie biologiczne

Lizaty bakteryjne w terapii chorób układu oddechowego

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: mgr farm. Katarzyna Molińska, dr hab. n. med. Paweł Majak, prof. nadzw., prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: immunomodulacja, lizaty bakteryjne, zakażenia dróg oddechowych

Najnowsze wytyczne leczenia alergicznego nieżytu nosa – zastosowanie donosowych glikokortykosteroidów

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: lek. Marcelina Przemęcka, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: alergiczny nieżyt nosa, ARIA, glikokortykostero-idy donosowe, furoinian mometazonu

Zastosowanie dupilumabu w astmie typu 2

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: lek. Marcelina Koćwin, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: dupilumab, astma, zapalenie Th2, przeciw-ciało anty-IL-4/IL-13

Glikopironium w astmie

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: astma, leki antycholinergiczne, podwójna bronchodylatacja, terapia trójlekowa, glikopironiowy bromek

Nowa perspektywa terapii trójlekowej w astmie

Wydanie: Alergologia
  Autorzy: lek. Mateusz Marynowski, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna, prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek
Słowa kluczowe: terapia trójlekowa, astma, jeden inhalator